CESNET zve na fórum o zpracovávání a archivaci velkých dat

Praha 11. listopadu 2014. Sdružení CESNET pořádá ve středu 26. listopadu 2014 od 9.30 hodin v Ballingově sále Národní technické knihovny v Praze 6 CESNET Community Forum – setkání uživatelů národní e-infrastruktury CESNET s odborníky sdružení, kteří je seznámí s letošními i připravovanými novinkami v oblasti služeb poskytovaných v rámci této e-infrastruktury.

Hlavním tématem budou tzv. velká data – jejich zpracovávání, zálohování, archivace i sdílení. Na konferenci vystoupí řada hostů reprezentující uživatelské instituce, které problematiku zpracovávání velkých objemů dat řeší jako podmínku nezbytnou pro svou činnost.

Účast na setkání, které je přednostně určeno stávajícím i potenciálním uživatelům národní e-infrastruktury CESNET, je bezplatná. Registrovat se můžete prostřednictvím webového formuláře, který spolu s podrobným programem akce najdete na jejích stránkách: https://www.cesnet.cz/sdruzeni/akce/zpracovani-a-ukladani-velkych-dat/.

Sdružení CESNET bylo založeno v roce 1996 vysokými školami a Akademií věd ČR. Zabývá se výzkumem a vývojem informačních a komunikačních technologií, buduje a rozvíjí národní e-infrastrukturu CESNET určenou pro výzkum a vzdělávání. Díky svým výzkumným aktivitám a dosaženým výsledkům reprezentuje Českou republiku v důležitých mezinárodních projektech, zejména v budování panevropské sítě GÉANT či gridových projektech (EGI.eu), a podílí se aktivně na jejich realizaci. E-infrastruktura CESNET nabízí svým uživatelům širokou paletu služeb, mezi nejžádanější patří datová úložiště zahrnující ukládání, zálohování a archivaci dat.

Poslední změna: 12.11.2014