CESNET zprovoznil velkokapacitní datová úložiště v Brně a Jihlavě

Praha 13. listopadu 2013. Sdružení CESNET zprovoznilo velkokapacitní datová úložiště v Brně a Jihlavě. Zároveň rozšířilo dříve pořízené datové úložiště v Plzni o pole s vypínatelnými disky (MAID) a navýšilo kapacitu tamní páskové knihovny. Tím fyzická kapacita datových úložišť, budovaných v rámci projektu Rozšíření národní informační infrastruktury pro výzkum a vývoj v regionech (eIGeR), přesahuje 20 PB (1 petabajt se přitom rovná 1 milionu gigabajtů). Na datovém úložišti v Plzni byla navíc zprovozněna služba Globus Online, umožňující vysokorychlostní kopírování velkého objemu dat za pomocí webového rozhraní (www.globusonline.org).

Česká výzkumná komunita tak získala velmi robustní a spolehlivý systém úložišť, který je založen na vnitřní redundanci a replikaci dat mezi geograficky oddělenými lokalitami.

Cílovými skupinami uživatelů jsou především výzkumné týmy a velké výzkumné projekty, jejichž existující nebo plánované přístrojové vybavení bude v nejbližší budoucnosti produkovat enormní objemy dat. Ne všechny tyto skupiny mají ve svých plánech úložiště dostatečné kapacity, případně vlastní zdroje pro zálohování a archivní data. Distribuovaný charakter úložné infrastruktury, budované sdružením CESNET, spolu s vytvořenými standardy správy uživatelů ale umožní relativně snadno integrovat i ty skupiny, které budou vlastní úložiště provozovat.

Dalšími skupinami uživatelů jsou týmy, které se věnují rozsáhlým simulacím a matematickému modelování. Ve spolupráci s výpočetními centry poskytuje CESNET úložné kapacity také začínajícím či malým výzkumným skupinám bez vlastního IT zázemí. Úložné prostředí je přizpůsobeno rovněž potřebám distribuovaných vědeckých týmů s různou mírou intenzity spolupráce. Významná je i role poskytovatele služeb zálohování a archivace dat.

Úložiště provozovaná sdružením CESNET jsou hierarchická, obsahují vrstvy datových médií, které se liší rychlostí přístupu a provozními náklady, a automatizovaný systém, jenž přesouvá méně používaná data na média s levnějším provozem. Tím se dosáhlo efektivního provozu infrastruktury. Úložiště se budují s ohledem na vysokou redundanci a spolehlivost uložení dat. Jsou plně integrována v systému správy uživatelských účtů v e-infrastruktuře, uživatel tedy jedinou identitou přistupuje ke službám úložišť, národního výpočetního gridu MetaCentrum a prostředí pro vzdálenou spolupráci. Systém navíc umožňuje snadnou správu uživatelských skupin a přístupových práv k datům i ostatním zdrojům v e-infrastruktuře.

Využití datových úložišť

  • Prostředí pro zálohování – pro uživatele, kteří chtějí zajistit data pro případ havárie svého úložiště.
  • Prostředí pro archivaci – pro uložení cenných rozsáhlých dat, se kterými se pracuje zřídka.
  • Prostředí pro sdílení dat mezi distribuovanými skupinami uživatelů.
  • Úložiště dat pro speciální aplikace.
  • Přístup k datům přes souborové protokoly (např. NFSv4, FTP, rsync, SCP,…), grid storage element (dCache), ve speciálních případech i blokový přístup.
  • FileSender – úschovna pro jednorázové zasílání velkých souborů.

Sdružení CESNET bylo založeno v roce 1996 vysokými školami a Akademií věd ČR. Zabývá se výzkumem a vývojem informačních a komunikačních technologií, buduje a rozvíjí národní e-infrastrukturu CESNET určenou pro výzkum a vzdělávání. Díky svým výzkumným aktivitám a dosaženým výsledkům reprezentuje Českou republiku v důležitých mezinárodních projektech, zejména v budování panevropské sítě GÉANT či gridových projektech (EGI.eu), a podílí se aktivně na jejich realizaci. Datová úložiště byla vybudována v rámci projektu „Rozšíření národní informační infrastruktury pro VaV v regionech (eIGeR)“ a jejich provoz je významně financován z projektu Velká infrastruktura CESNET.

Tisková zpráva, 13. listopadu 2013

Poslední změna: 13.11.2013