CESNET zprostředkoval interaktivní přenosy nových kardiologických postupů

Praha 17. května 2013. Sdružení CESNET se prostřednictvím své technologie UltraGrid, určené pro přenos obrazu na počítačové síti, podílelo na realizaci interaktivních přenosů na XXIII. Workshopu Pracovní skupiny Intervenční kardiologie České kardiologické společnosti (ČKS) a na XXI. Výročním sjezdu ČKS. Díky tomu mohli účastníci obou událostí zhlédnout špičkové zákroky a diskutovat o nich. Výkony byly prováděny na čtyřech prestižních pracovištích – ve Fakultní nemocnici Brno, v Centru kardiovaskulární a transplantační chirurgie Brno, Institutu klinické a experimentální medicíny v Praze (IKEM) a v Nemocnici Podlesí v Třinci.

Na obou akcích, které proběhly v minulých týdnech, byly prezentovány moderní katetrové postupy léčby pacientů se závažným kardiovaskulárním onemocněním, které byly na sjezdu ČKS navíc doplněny o přenos miniinvazivní kardiochirurgické operace endoskopickým přístupem. Celkem se jednalo o deset živých přenosů, při kterých byly demonstrovány především nejnovější postupy v indikaci revaskularizační léčby pacientů s ischemickou chorobou srdce, onemocněním, které je nejčastější příčinou úmrtí populace ve vyspělých zemích. Z dalších novinek stojí za zmínku speciální technologie zaměřená na přesnou detekci obsahu tuků v koronární cévě, která v některých případech pomáhá odhadnout riziko srdečního infarktu (NIRS – Near InfraRed Spectroscopy). V České republice byla předvedena vůbec poprvé. Pozornost vzbudila také toho času nejpřesnější 3D rekonstrukce nitra koronárních cév pomocí optické koherentní tomografie (OCT).

Sdružení CESNET se ve spolupráci s Fakultní nemocnicí Brno a Masarykovou univerzitou intenzivně zabývá nasazováním technologií pro přenos vysoce kvalitního obrazu v kardiologických a kardiochirurgických aplikacích tak, aby pracoviště v České republice byla na světové špičce v oblasti videopřenosů pro výzkum i vzdělávání. Týmy dr. Petra Holuba a dr. Petra Kaly se soustředí na vývoj technik, které umožní automatizaci snímání obrazu, jeho anonymizaci a další funkcionalitu, která nachází širší uplatnění v medicínských aplikacích.

UltraGrid je technologie vyvíjená sdružením CESNET, která přes Internet umožňuje nízkolatenční přenosy videa v rozlišení od HD až po 2160p/4K. Video přitom může být komprimováno M-JPEG kodekem, který je akcelerován pomocí grafických karet, což umožňuje nízkolatenční kompresi a dekompresi v reálném čase, a to až do rozlišení 4320p/8K. Systém UltraGrid využívá komoditních grafických karet podporujících technologii NVidia CUDA a je použitelný na komoditním hardwaru PC i Mac. Nasazení těchto technologií umožňuje v prostředí národní výzkumné sítě CESNET2 dosažení plně interaktivní spolupráce, a to zejména díky jednosměrné latenci přenosů do 100 ms. Kvalita obrazu je zároveň nerozlišitelná od nekomprimovaného videa. Více na: ultragrid.sitola.cz.

Technické detaily realizovaných přenosů

Kardiologické operace vyžadují vysokou kvalitu přenášeného obrazu, a to jak v případě invazivní kardiologie, tak i u kardiochirurgie. Přenosy na XXIII. Workshopu Pracovní skupiny Intervenční kardiologie ČKS využily maximální kvality dosažené připojením obou zúčastněných pracovišť na brněnskou akademickou páteřní síť provozovanou Masarykovou univerzitou. Ta díky své mnohaleté expertíze v oblasti optických sítí pro potřeby workshopu zajistila také dočasné připojení hotelu Voroněž, kde se akce konala. Díky tomu bylo možné využít unikátní kodek M-JPEG integrovaný v systému UltraGrid, který je plně akcelerovaný na grafických kartách NVIDIA a dosahuje dostačující propustnosti až pro 8K video (16 × HD) na jedné grafické kartě. Na workshop byly přenášeny streamy videa ve fullHD kvalitě s datovými toky cca 150 Mb/s. Experimentálně byly otestovány také přenosy nativního ultraHD (4K) videa, které by se v roce 2014 mohlo začít prosazovat jako komoditní standard pro náročné diváky.

Přenosy na XXI. Výroční sjezd ČKS pak představovaly novou výzvu s ohledem na omezenou síťovkou kapacitu pracovišť IKEM a Nemocnice Podlesí. Sdružení CESNET zde v rámci platformy UltraGrid nasadilo speciální nízkolatenční H.264 kódování, které umožní dosáhnout vynikající obrazové kvality i interaktivity při datových tocích 10–50 Mb/s. To umožnilo simultánní přenos dvou obrazových fullHD kanálů na brněnské výstaviště, kde se sjezd konal. Při přenosech z IKEM i z Nemocnice Podlesí byl vždy jeden z kanálů použit pro přímé připojení na unikátní vědecké přístroje, které představují současnou špičku v oblasti kardiologického a kardiochirurgického vybavení.

Česká kardiologická společnost (ČKS) je dobrovolnou odborně vědeckou organizací, která rozvíjí obor kardiologie. Sdružuje především osoby, které se podílejí na prevenci, diagnostice, léčbě anebo výzkumu kardiovaskulárních chorob. ČKS je pokračovatelkou Československé kardiologické společnosti založené v roce 1929. Jejím hlavním posláním je péče o rozvoj odborné úrovně v oboru kardiologie. Ve spolupráci s odbornými institucemi se podílí na výchově a expertní činnosti v oboru kardiologie. ČKS je zástupcem české kardiologie v Evropské kardiologické společnosti a ostatních mezinárodních odborných organizacích. Více na: www.kardio-cz.cz.

FN Brno je druhou největší nemocnicí v České republice poskytující vysoce specializovanou zdravotnickou péči s téměř dvacetiletou tradicí rozvoje intervenční kardiologie, která se specializuje na invazivní diagnostiku a léčbu pacientů se závažným kardiovaskulárním onemocněním. Základními programy Pracoviště invazivní a intervenční kardiologie Interní kardiologické kliniky jsou invazivní diagnostika koronárního postižení a její intervenční léčba pomocí perkutánní koronární intervence (PCI) a implantace koronárních, preferenčně lékových stentů. Zároveň se jedná o pracoviště, které je mezinárodním školícím centrem – Centre of Excellence v invazivních zobrazovacích technikách, komplexní PCI a některých zákroků u pacientů se strukturálním postižením srdce.

Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie Brno (CKTCH) je státní příspěvkovou organizací v přímé působnosti Ministerstva zdravotnictví České republiky. Poskytuje vysoce specializovanou zdravotnickou péči zahrnující diagnostiku a chirurgickou léčbu kardiovaskulárních onemocnění, diagnostiku a transplantace srdce u dětí a dospělých, transplantace jater a ledvin a potransplantační sledování pacientů i odběry orgánů pro účely transplantací. V těchto oborech se ústav podílí na vědeckovýzkumných programech a s Lékařskou fakultou MU spolupracuje na pregraduálním a doktorandském studiu. Více na: www.cktch.cz.

Institut klinické a experimentální kardiologie v Praze (IKEM) je státní příspěvkovou organizací v přímé působnosti Ministerstva zdravotnictví České republiky. Poskytuje vysoce specializovanou zdravotnickou péči zahrnující diagnostiku a intervenční i chirurgickou léčbu kardiovaskulárních onemocnění, diagnostiku a transplantace srdce u dětí a dospělých, transplantace jater a ledvin a potransplantační sledování pacientů i odběry orgánů pro účely transplantací. V těchto oborech se ústav podílí na mnoha vědeckovýzkumných programech.

Nemocnice Podlesí a.s., Třinec je součástí sítě komplexních kardiovaskulárních center MZ ČR, podobně jako FN Brno, CKTCH Brno a IKEM. Poskytuje vysoce specializovanou zdravotnickou péči v diagnostice a léčbě kardiovaskulárních onemocnění a řadí se mezi největší česká kardiovaskulární centra.

Sdružení CESNET bylo založeno v roce 1996 vysokými školami a Akademií věd ČR. Zabývá se výzkumem a vývojem informačních a komunikačních technologií, buduje a rozvíjí národní e-infrastrukturu CESNET určenou pro výzkum a vzdělávání. Díky svým výzkumným aktivitám a dosaženým výsledkům reprezentuje Českou republiku v důležitých mezinárodních projektech, zejména v budování panevropské sítě GÉANT či gridových projektech (EGI.eu), a podílí se aktivně na jejich realizaci. Sdružení pracuje i na využití vysokorychlostních sítí pro sdílení multimediálních dat, a to jak synchronně formou videokonferencí a sdílených aplikací, tak asynchronně formou streamingu.

Tisková zpráva, 17. května 2013

Poslední změna: 21.5.2013