CESNET získal první evropský patent

Praha 12. ledna 2015. Evropský patentový úřad EPO udělil 3. prosince 2014 patentovou listinu EP2227911 (A2) pro Zařízení pro skupinové vysílání optických signálů v Internetu a jiných sítích (viz http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=EP&NR=2227911A2&KC=A2&FT=D).

Zařízení je již chráněno v České republice patentem číslo 300811 vydaným 12. srpna 2009 Úřadem průmyslového vlastnictví a je na trhu dostupné pod označením Czech Light Multicast Switch (CLM). Na území Spojených států amerických je toto zařízení chráněno US patentem 8,582,967 z 12. listopadu 2013.

Evropský patentový úřad je při udělování patentů náročnější než americký USPTO. Ve stručnosti lze říct, že US patenty jsou „jednokolové“, naproti tomu EU patenty „dvoukolové“. Získání evropského patentu je obvykle považováno z těchto důvodů za obtížnější (viz například http://www.iusmentis.com/patents/uspto-epodiff/). Ani získání US patentu ovšem není vůbec snadné. O to větším úspěchem je obdržení patentu evropského. Jde o další důkaz vynikající výzkumné a vývojové práce sdružení CESNET v oblasti optických sítí a fotoniky, zejména ve sféře plně optického zpracování signálu optickými přepínači a zesilovači.

Zařízení, jako je Czech Light Multicast Switch, i další pokročilá fotonická zařízení rodiny Czech Light slibují velké možnosti při rozvoji a nasazování nových aplikací, například přenosu času se subnanosekundovou přesností anebo přenosu velmi stabilní frekvence. Další výhodou fotonických zařízení Czech Light je nižší spotřeba energie ve srovnání s tradičními elektronickými prvky, jako jsou paketové přepínače nebo směrovače. Fotonika nám dokáže nabídnout mnohem více než čistě elektronické řešení, a to jak například přepínání toků o kapacitě téměř 10 Tbit/s se spotřebou 100 mW, tak i přenosy času se stabilitou v řádu pikosekund na vzdálenosti přes tisíc kilometrů (viz například: http://czechlight.cesnet.cz/documents/publications/transmission-systems/2012/PS_Tridentcom12_2.pdf).

Zařízení CLM umožňuje dynamický multicast vstupních optických signálů v celém spektru vlnových délek používaných pro přenos dat. Je vhodné zejména pro distribuci velmi rychlých datových toků, neboť pracuje naprosto nezávisle na rychlosti nebo modulaci signálů, a také pro přenos signálů náročných na přesné časování, protože jeho zpoždění je konstantní a nezávislé na počtu multicastování i na počtu přepínaných signálů.

Zařízení patří do rodiny pokročilých fotonických zařízení pro přenos a zpracování optických signálů Czech Light, kterou rozvíjí sdružení CESNET. Mimo výše zmíněného CLM jsou komerčně dostupná další zařízení rodiny Czech Light, například:

  • optické zesilovače CLA
  • optické vláknové přepínače CLS
  • pokročilé prvky pro práci s vlnovými kanály: rekonfigurovatelné optické add/drop multiplexory CL-ROADM a vlnově citlivé přepínače CL-WSS

Sdružení CESNET tento soubor zařízení používá k uplatňování konceptu CEF (Customer Empovered Fiber, viz https://www.cesnet.cz/cesnet/events/cef2014/?lang=en) a „vlákno až k uživateli“. Tato technologie také umožňuje sdílet kapacitu optických vláken a zároveň umožňuje sdružení CESNET nabízet další pokročilé služby, jako jsou lambda služby a fotonické služby (viz více informací k těmto konceptům a službám). Označení je také chráněno registrovanou ochrannou známkou CZECH LIGHT.

Sdružení CESNET bylo založeno v roce 1996 vysokými školami a Akademií věd ČR. Zabývá se výzkumem a vývojem informačních a komunikačních technologií, buduje a rozvíjí národní e-infrastrukturu CESNET určenou pro výzkum a vzdělávání. Díky svým výzkumným aktivitám a dosaženým výsledkům reprezentuje Českou republiku v důležitých mezinárodních projektech, zejména v budování panevropské sítě GÉANT či gridových projektech (EGI.eu), a podílí se aktivně na jejich realizaci.

Poslední změna: 12.1.2015