CESNET vytvořil tým forenzních IT specialistů FLAB

Praha 3. prosince 2014. Sdružení CESNET uvádí do provozu forenzní laboratoř FLAB, která nabízí služby v oblasti prevence a testování IT bezpečnosti i forenzní analýzy s využitím znalostí svého bezpečnostního týmu CESNET-CERTS a jeho výzkumného zázemí.

Forenzní laboratoř FLAB je schopna provádět analýzy proběhlých událostí (typicky bezpečnostních incidentů) v kybernetickém světě, ale také penetrační a zátěžové testy k preventivnímu prověření integrity, důvěrnosti a dostupnosti testovaných systémů. Jako doplňkové služby FLAB nabízí organizaci bezpečnostních školení a seminářů, odborné konzultace, odborné analýzy technologií, obnovu dat a podobně.

FLAB čerpá ze zkušeností provozu řady bezpečnostních systémů v rámci páteřní sítě CESNET2 a sítí vysokých škol a výzkumných pracovišť. Jde například o „pasti“, do nichž jsou odchytávány útoky hackerů pro další rozbor (tzv. honeypots) a monitorování abnormálních jevů v síti. Tým specialistů také pomáhá při rychlém informování o bezpečnostních incidentech a jejich nápravě.

Služby laboratoře jsou dostupné nejen účastníkům e-infrastruktury CESNET, ale ve volné kapacitě i dalším zájemcům.

Více informací nejen o týmu a službách FLAB naleznete na: flab.cesnet.cz

Sdružení CESNET bylo založeno v roce 1996 vysokými školami a Akademií věd ČR. Zabývá se výzkumem a vývojem informačních a komunikačních technologií, buduje a rozvíjí národní e-infrastrukturu CESNET určenou pro výzkum a vzdělávání. Díky svým výzkumným aktivitám a dosaženým výsledkům reprezentuje Českou republiku v důležitých mezinárodních projektech, zejména v budování panevropské sítě GÉANT či gridových projektech (EGI.eu), a podílí se aktivně na jejich realizaci. Sdružení CESNET klade velký důraz na problematiku bezpečnosti provozu sítí, služeb a ochranu uživatelů.

Poslední změna: 3.12.2014