CESNET se zapojil do Noci vědců

Praha 1. října 2014. Během Noci vědců, která proběhla minulý pátek, se mohli zájemci seznámit také s moderní technikou a jejím využitím, a to ve společných laboratořích sdružení CESNET a Fakulty informačních technologií ČVUT.

V Síťové multimediální laboratoři SAGElab si mohli vyzkoušet praktickou práci s velkoplošným zobrazovacím zařízením o rozlišení více než 8K (9600×4320 bodů) řízeným softwarem SAGE. Návštěvníci tady viděli aplikace z oblasti průmyslových grafických modelů, architektury, ochrany památek, ale také záběry z elektronového mikroskopu nebo záznam distribuovaného kulturního představení.

V Laboratoři hardwarového vývoje HWlab CESNET byly předváděny prototypy a výrobky využívající programovatelná hradlová pole FPGA, která se využívají k řízení procesů nebo k nízkolatenčním přenosům obrazu s vysokým rozlišením 4K (4096×2160 bodů).

Laboratoř SAGElab byla zřízena v loňském roce pro výzkum a výuku moderních síťových a multimediálních technologií. Jde o společné pracoviště sdružení CESNET, Fakulty informačních technologií ČVUT a Fakulty elektrotechnické ČVUT. Laboratoř se využívá pro distanční přednášky a výuku předmětů z oblastí multimédií, virtuální reality a síťových technologií. Kromě toho slouží pro samostatnou výzkumnou práci diplomantů, doktorandů a dalších odborníků v oboru síťových a multimediálních technologií. Zároveň je zapojena do mezinárodní komunity laboratoří s obdobným zaměřením.

Fakulta informačních technologií byla zřízena v roce 2009 jako v pořadí osmá fakulta ČVUT v Praze. Dnes nabízí širokou škálu studijních oborů souvisejících s informatikou: od hardwaru až po informační systémy a webové technologie. Studenti se navíc mohou zapojit do činnosti vědeckých týmů fakulty, a to v mnoha oborech, jakými jsou arborologie a stringologie, znalostní inženýrství a data-mining, VLSI návrh, počítačová bezpečnost, návrh databází, paralelní algoritmy, webové inženýrství a další. Více na: www.fit.cvut.cz.

Sdružení CESNET bylo založeno v roce 1996 vysokými školami a Akademií věd ČR. Zabývá se výzkumem a vývojem informačních a komunikačních technologií, buduje a rozvíjí národní e-infrastrukturu CESNET určenou pro výzkum a vzdělávání. Díky svým výzkumným aktivitám a dosaženým výsledkům reprezentuje Českou republiku v důležitých mezinárodních projektech, zejména v budování panevropské sítě GÉANT či gridových projektech (EGI.eu), a podílí se aktivně na jejich realizaci.

Poslední změna: 1.10.2014