CESNET se jako jediný z ČR zapojil do výzkumného projektu Future Internet PPP

Praha 30. května 2014. Sdružení CESNET se jako jediný subjekt z České republiky aktivně zapojilo do řešení evropského výzkumného projektu Future Internet – Public Private Partnership. Ten si klade za cíl vytvoření velké panevropské experimentální a vývojové infrastruktury (tzv. Extra Large Testbed), která by reflektovala nejnovější síťové a aplikační trendy. Tato infrastruktura by měla díky diverzifikaci poskytovaných služeb jednotlivými partnery být primárním testovacím elementem pro výstupy z projektů Future Internet, a to například v oblastech chytrých měst, dopravy a logistiky, zemědělství či energie nebo mobility. Impulzem pro Evropskou komisi, která projekt iniciovala, byla roztříštěnost a izolovanost jednotlivých experimentálních infrastruktur (malých testbedů).

Evropskou výzkumnou a testovací infrastrukturu FI-PPP XIFI (eXperimental Infrastructure for Future Internet) tvoří a provozuje konsorcium 35 institucí z veřejného i soukromého sektoru z jedenácti zemí. CESNET a spolu s ním organizace PSNC (Polsko) a WIGNER (Maďarsko) jsou jedinými novými partnery ze střední Evropy. Ze všech nových partnerů se sdružení CESNET podařilo do federace FI-PPP XIFI integrovat jako vůbec prvnímu, a to především díky jeho multidoménové připravenosti.

CESNET uspěl se svým návrhem projektu určeným pro druhou fázi výzvy na rozšíření vývojové a experimentální infrastruktury. Návrh byl pozitivně hodnocen především pro silné zázemí R&D aktivit, zapojení do mezinárodních projektů a dlouhodobé zkušenosti s provozováním národní e-infrastruktury. Vyzdvihnuta byla unikátnost nabízených služeb (především pak optického testbedu s dálkovým přístupem), E2E L2 okruhů, podpora CESNET NOC a v neposlední řadě výhodná zeměpisná poloha a zálohované hostování GÉANT uzlu přímo v prostorách sdružení.

Propojení jednotlivých uzlů (nodů), geograficky rovnoměrně distribuovaných po Evropě, je realizováno přes výzkumnou a vzdělávací síť GÉANT s využitím jejích pokročilých služeb. V současné době se jedná především o L3 MD-VPN s výhledem na úroveň L2 SDN a v budoucnu možná i níže (SDN řízení optických kanálů).

Další informace jsou k dispozici na:

Sdružení CESNET bylo založeno v roce 1996 vysokými školami a Akademií věd ČR. Zabývá se výzkumem a vývojem informačních a komunikačních technologií, buduje a rozvíjí národní e-infrastrukturu CESNET určenou pro výzkum a vzdělávání. Díky svým výzkumným aktivitám a dosaženým výsledkům reprezentuje Českou republiku v důležitých mezinárodních projektech, zejména v budování panevropské sítě GÉANT či gridových projektech (EGI.eu), a podílí se aktivně na jejich realizaci.

Tisková zpráva, 30. května 2014

Poslední změna: 3.6.2014