CESNET propojí technologii a umění na jedinečném hudebně tanečním představení

Inspirací byla kniha Marka Orka Váchy Kéž bych pod hvězdami dobře odtančil svůj tanec

Praha 26. března 2019. V Sále Martinů Hudební a taneční fakulty Akademie múzických umění v Praze se ve středu 3. dubna od 19.30 hodin uskuteční neobvyklé hudebně taneční představení, při němž se pomocí moderních technologií propojí umělci, kteří budou ve stejný okamžik na různých místech.

Akce se koná jako součást mezinárodního setkání Network Performing Arts Production Workshop (NPAPW19), které CESNET pořádá spolu s HAMU v Praze v jejích prostorách od 2. do 4. dubna. Jeho tématem budou nové technologie využívající pokročilé elektronické infrastruktury k výuce umění a k vytváření nezvyklých uměleckých konceptů.

Jeden z nich nyní mohou zájemci osobně zhlédnout v Praze. Během představení se na dálku propojí hra dvou varhaníků ‒ Jaroslav Tůma bude hrát v kostele sv. Vavřince a Martin Poruba v kostele sv. Šimona a Judy. Přímo v Sále Martinů se k nim přidá cimbál a zobcová flétna v podání Jana Rokyty. Hudební produkci doplní dvě tanečnice – Adéla Srncová bude tančit v Sále Martinů, její kolegyně Viktória Köhalmi v Barceloně v Konic Thtr. Obraz z Barcelony bude prezentován formou virtuální reality.

Společná hudební a taneční improvizace nazvaná Kéž bych pod hvězdami dobře odtančil svůj tanec vychází z motivů stejnojmenné knihy Marka Orka Váchy, molekulárního biologa, vědce, učitele a katolického kněze. Napsal řadu knih o vědě, víře v Boha, lékařské etice a kráse světa. Jeho texty vedou k hlubšímu zamyšlení o člověku a jeho místě na naší planetě.

Celé představení budou doprovázet výňatky z knihy, které budou promítány na pozadí v sále. Vše bude propojeno do jednotného uměleckého díla s využitím dvou technologií, které vyvinulo sdružení CESNET. Jde o zařízení MVTP (Modular Video Transmission Platform) a software UltraGrid pro audiovizuální přenosy s velmi malým přidaným zpožděním.

Koncert bude možné sledovat také online na stránkách https://www.cesnet.cz/akce/kez-bych-pod-hvezdami-dobre-odtancil-svuj-tanec/.

Zájemci se mohou registrovat na Network Performing Arts Production Workshop (NPAPW19) . Podrobnější informace o workshopu.

Sdružení CESNET bylo založeno v roce 1996 vysokými školami a Akademií věd ČR. Buduje a rozvíjí národní e-infrastrukturu CESNET určenou pro vědu, výzkum a vzdělávání, která zahrnuje počítačovou síť, výpočetní gridy, datová úložiště i prostředí pro spolupráci a nabízí širokou škálu služeb univerzitám, vědecko-výzkumným pracovištím i dalším institucím. Sdružení se zabývá také vlastním výzkumem a vývojem informačních a komunikačních technologií a reprezentuje Českou republiku v důležitých mezinárodních projektech, zejména v budování panevropské sítě GÉANT. Sdružení CESNET klade velký důraz na problematiku bezpečnosti provozu sítí, služeb a ochrany uživatelů.

Poslední změna: 26.3.2019