CESNET přispěje seminářem ke Dni bezpečnějšího internetu

Praha 4. února 2016. Na úterý 9. února letos připadá mezinárodní Den bezpečnějšího internetu. V Národní technické knihovně u této příležitosti proběhne celodenní seminář o bezpečnosti sítí a služeb, který pořádá sdružení CESNET. Je určen všem, kdo zodpovídají za provoz počítačových sítí či služeb a za jejich zabezpečení, tedy zejména správcům, administrátorům a členům bezpečnostních týmů typu CERT a CSIRT, ale obecně každému, koho oblast bezpečnosti internetu zajímá.

Přednášející, vesměs odborníci sdružení CESNET, připomenou, že 1. ledna loňského roku nabyl účinnosti zákon o kybernetické bezpečnosti, který provozovatelům sítí i dalším subjektům předepisuje řadu povinností v oblasti zajišťování bezpečnosti IT. Na semináři zazní, jak se sdružení CESNET, které patří mezi subjekty dotčené zákonem, s touto situací vypořádává a jaké nástroje, mechanismy a služby uplatňuje při správě e‑infrastruktury CESNET, aby povinnosti definované legislativou naplňoval.

První část semináře se bude zabývat problematikou monitoringu sítě CESNET2, detekcí bezpečnostních událostí a incidentů, prací s nimi a využitím těchto informací při zajišťování kybernetické obrany páteřní síťové infrastruktury, kritických služeb a ochrany uživatelů. Druhá část se zaměří na oblast zajišťování bezpečnosti pomocí expertních znalostí a služeb forenzních specialistů.

Akce se koná 9. února v Ballingově sále Národní technické knihovny v Praze 6 od 9.30 hodin, závěr je naplánován na 16.00 hodin.

Podrobnosti se dozvíte na:
https://www.cesnet.cz/sdruzeni/akce/seminar-o-bezpecnosti/

Sdružení CESNET bylo založeno v roce 1996 vysokými školami a Akademií věd ČR. Zabývá se výzkumem a vývojem informačních a komunikačních technologií, buduje a rozvíjí národní e-infrastrukturu CESNET určenou pro výzkum a vzdělávání. Díky svým výzkumným aktivitám a dosaženým výsledkům reprezentuje Českou republiku v důležitých mezinárodních projektech, zejména v budování panevropské sítě GÉANT či gridových projektech (EGI.eu), a podílí se aktivně na jejich realizaci.

Poslední změna: 14.11.2017