CESNET představuje svá zařízení Czech Light na prestižní Optical Fibre Conference 2020

San Diego 10. března 2020. Sdružení CESNET představuje svůj disagregovaný otevřený optický přenosový systém Czech Light na konferenci Optical Fibre Conference 2020 v San Diegu, nejvýznamnějším světovém setkání v oboru optických telekomunikací.

Jan Kundrát, vývojář optických softwarově definovaných sítí, připravil demonstraci nazvanou Physical-layer Awareness: GNPy and ONOS for End-to-end Circuits in Disaggregated Networks, která je součástí vědecké části konference. Ukáže, jak lze využít open source software a otevřený hardware v telekomunikačních sítích. Půjde o prezentaci výsledků projektu, na němž CESNET spolupracuje s Telecom Infra Project (TIP) a Open Networking Foundation (ONF). Zařízení Czech Light OLS ROADM, která CESNET v rámci svého aplikovaného výzkumu a vývoje vyvinul, pak budou vystavena v rámci navazující odborné výstavy.

Demo, které využívá software GNPy z dílny TIP a SDN kontrolér ONOS pocházející z ONF, předvede řízení optické sítě zahrnující i disagregované transpondéry (Cassini, otevřený hardware). Prezentace spojuje podporu hardwaru více stran v SDN kontroléru ONOS a simulaci parametrů optické trasy v programu GNPy. Předvede, jak kombinace open source softwaru a otevřeného hardwaru umožňuje bezpečně řídit optické sítě bez závislosti na jediném výrobci, a to při zachování požadované kvality služby i rychlé a flexibilní správy sítě.

CESNET se intenzivně zabývá otevřenými a disagregovanými linkovými systémy pro přenos flexibilních spektrálních služeb včetně vysokorychlostních dat a služeb přenosu ultrastabilních veličin a snímání fyzikálních veličin. Podrobnosti lze najít v článcích v předních časopisech oboru, jakými jsou JLT či JOCN, anebo na webu věnovanému CzechLight OLS.
 
Informace o akci Optical Fibre Conference 2020: https://www.ofcconference.org/en-us/home/

   

Projekt E-INFRASTRUKTURA CESNET – MODERNIZACE (CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001797) je spolufinancován Evropskou unií.

Sdružení CESNET bylo založeno v roce 1996 vysokými školami a Akademií věd ČR. Zabývá se výzkumem a vývojem informačních a komunikačních technologií, buduje a rozvíjí národní e-infrastrukturu CESNET určenou pro výzkum a vzdělávání. Díky svým výzkumným aktivitám a dosaženým výsledkům reprezentuje Českou republiku v důležitých mezinárodních projektech, zejména v budování panevropské sítě GÉANT či gridových projektech (EGI.eu), a podílí se aktivně na jejich realizaci. Sdružení pracuje i na využití vysokorychlostních sítí pro sdílení multimediálních dat, a to jak synchronně formou videokonferencí a sdílených aplikací, tak asynchronně formou streamingu.
Více na: www.cesnet.cz

Poslední změna: 11.3.2020