CESNET představil moderní přenosové služby

Praha 28. května 2014. Téměř 90 hostů se zúčastnilo dnešního semináře CESNET Community Forum, který v Ballingově sále Národní technické knihovny v Praze uspořádalo sdružení CESNET, jehož členy jsou veřejné vysoké školy a Akademie věd České republiky. Seminář se věnoval novým typům přenosových služeb a jejich aplikacím. Kromě zástupců sdružení CESNET na něm vystoupili i odborníci z akademie věd, Kraje Vysočina a společností SQS Vláknová optika, PROFiber Networking CZ a OPTOKON.

Hlavními tématy byly:

  • moderní přenosové systémy a expertní služby měření
  • efektivní využití vláknové infrastruktury krajů, měst a společností
  • fotonické sítě jako médium pro distribuci stabilních signálů z optických normálů frekvence a času
  • trendy, budoucnost a současnost FTTH (fiber to the home)
  • zkušenosti z uplatnění zařízení CzechLight

CESNET patří v oblasti výzkumu a uplatňování přenosových služeb pro vysoce přesné a výkonné aplikace (jakými jsou řízení v reálném čase, fotonické služby, přenos času i frekvence a podobně) k předním pracovištím na světě.

Snahou sdružení je poskytnout vědeckým týmům takové služby, které jim pomohou získat náskok v jejich oborech. Na rozvoji služeb, které poskytuje celé vědecké a akademické komunitě, proto spolupracuje přímo s jejich uživateli. To platí nejen v českém, ale i evropském měřítku, protože CESNET a jeho uživatelé jsou součástí panevropské výzkumné komunity GÉANT.
Podrobnosti o semináři a jednotlivých přednáškách najdete na:
https://www.cesnet.cz/sdruzeni/akce/forum-nove-prenosove-sluzby/

Sdružení CESNET bylo založeno v roce 1996 vysokými školami a Akademií věd ČR. Zabývá se výzkumem a vývojem informačních a komunikačních technologií, buduje a rozvíjí národní e-infrastrukturu CESNET určenou pro výzkum a vzdělávání. Díky svým výzkumným aktivitám a dosaženým výsledkům reprezentuje Českou republiku v důležitých mezinárodních projektech, zejména v budování panevropské sítě GÉANT či gridových projektech (EGI.eu), a podílí se aktivně na jejich realizaci.

Tisková zpráva, 28. května 2014

Poslední změna: 28.5.2014