CESNET podporuje mobilitu akademické komunity

Partnerství s operátory je cestou k dostupnějším mobilním službám pro akademickou obec

Praha 28. dubna 2014. Národní e-infrastruktura pro vědu, výzkum a vzdělávání CESNET je jednou z pěti akademických infrastruktur na světě, které se rozhodly společně podpořit dostupnost mobilních služeb pro akademickou komunitu. Překotný nástup mobilních zařízení totiž neminul ani tuto uživatelskou skupinu, která je náročná na kvalitu a rychlost přenosu dat. Běžně dostupné tarify mobilních služeb jsou však stále bariérou intenzivního využití mobilních technologií ve vzdělávání a výzkumu.

Akademická komunita v pěti zúčastněných zemích zahrnuje přes 3,2 milionu uživatelů. Zmíněnými národními e-infrastrukturami (tzv. NREN) přitom jsou:

  • CESNET, Česká republika, se 400 000 uživateli
  • SURFnet a SURFmarket, Nizozemí, s 550 000 uživateli
  • FCCN, Portugalsko, s 300 000 uživateli
  • RedIRIS, Španělsko, s 1,5 milionu uživatelů
  • SUNET, Švédsko, se 440 000 uživateli

Cílem projektu, který koordinuje panevropská síť pro výzkum a vzdělávání GÉANT, je sjednotit snahy o získání zvýhodněné nabídky služeb pro studenty a zaměstnance v sektoru vysokého školství a více integrovat mobilní datovou komunikaci do sítí NREN.

Podpora mobilních technologií

Koncem roku 2013 počet prodaných tabletů poprvé překonal prodeje osobních počítačů a tento trend nadále pokračuje.

„Také uživatelé pohybující se ve výzkumu a vzdělávání se stále častěji odpojují od kabelů: využívají mobilní zařízení a volí „nomádský“ způsob práce. Chtějí být on-line kdykoli a kdekoli,“ konstatuje ředitel sdružení CESNET Jan Gruntorád.

Snahou NREN tedy je podpořit přístup ke službám i zdrojům a inovativní využívání mobilních technologií ve vědě, výzkumu a vzdělávání.

Mobilní 3G a 4G datové sítě doplní nesmírně úspěšnou službu eduroam, která akademické komunitě umožňuje už nyní využívat bezplatný, bezpečný a jednoduchý přístup k Wi-Fi na tisícovkách míst v celé Evropě i mimo ni.

Účast komerčního sektoru

GÉANT chce na projektu spolupracovat s komerčními provozovateli mobilních sítí s cílem výrazněji a adresněji proniknout mezi studentskou obec.

DANTE, právní subjekt zaštiťující projekt GÉANT, v této souvislosti jménem jednotlivých NREN vypíše formou soutěžního dialogu poptávku na mobilní služby (hlasové i datové).

Celý proces se uskuteční v letošním roce na základě principů výběrových řízení Evropské komise, z nichž potenciálně vzejdou smlouvy mezi vybraným poskytovatelem služeb a NREN.

Operátoři, kteří chtějí získat další informace a účastnit se dialogu, se mohou zaregistrovat na:
www.dante-procurement.net.

Více informací o GÉANT na: www.geant.net.

Sdružení CESNET bylo založeno v roce 1996 vysokými školami a Akademií věd ČR. Zabývá se výzkumem a vývojem informačních a komunikačních technologií, buduje a rozvíjí národní e-infrastrukturu CESNET určenou pro výzkum a vzdělávání. Díky svým výzkumným aktivitám a dosaženým výsledkům reprezentuje Českou republiku v důležitých mezinárodních projektech, zejména v budování panevropské sítě GÉANT či gridových projektech (EGI.eu), a podílí se aktivně na jejich realizaci.

Tisková zpráva, 28. dubna 2014

Poslední změna: 29.4.2014