CESNET má druhý evropský patent

Praha 9. prosince 2015. Sdružení CESNET získalo další evropský patent. Jeho obsahem je unikátní řešení zařízení pro příjem obrazu přes počítačovou síť, které umožňuje stabilní přenos a zobrazení i s malou vyrovnávací pamětí, čímž dosahuje jen malého přidaného zpoždění. Nový evropský patent nese název A device for receiving of high-definition video signal with low-latency transmission over an asynchronous packet network (Zařízení pro příjem obrazového signálu s vysokým rozlišením přenášeného s malým zpožděním asynchronní paketovou počítačovou sítí) a má číslo EP2553936 (B1).

Patentově chráněné řešení je výsledkem výzkumných aktivit sdružení CESNET v oblasti přenosů s vysokým rozlišením, které probíhají v oddělení Technologie pro síťové aplikace pod vedením Dr. Ing. Svena Ubika. Sdružení už toto řešení mnohokrát úspěšně využilo při realizaci národních i mezinárodních přenosů podporujících distanční spolupráci odborníků v oblastech medicíny, kultury nebo zpracování multimediálního obsahu.

Řešení je již chráněno v České republice (patent č. 302423) a ve Spojených státech (US 8,792,484 B2). Získání evropského patentu není vůbec snadné. Evropský patentový úřad je totiž při udělování patentů náročnější než ten americký. První evropský patent získal CESNET 3. prosince 2014 patentovou listinou EP2227911 (A2) pro Zařízení pro skupinové vysílání optických signálů v Internetu a jiných sítích.

Sdružení CESNET bylo založeno v roce 1996 vysokými školami a Akademií věd ČR. Zabývá se výzkumem a vývojem informačních a komunikačních technologií, buduje a rozvíjí národní e-infrastrukturu CESNET určenou pro výzkum a vzdělávání. Díky svým výzkumným aktivitám a dosaženým výsledkům reprezentuje Českou republiku v důležitých mezinárodních projektech, zejména v budování panevropské sítě GÉANT či gridových projektech (EGI.eu), a podílí se aktivně na jejich realizaci. Sdružení pracuje i na využití vysokorychlostních sítí pro sdílení multimediálních dat, a to jak synchronně formou videokonferencí a sdílených aplikací, tak asynchronně formou streamingu.

Poslední změna: 9.12.2015