CESNET má další americký patent

Praha 19. 12. 2016. Sdružení CESNET získalo další americký patent. Jeho obsahem je unikátní řešení synchronizace obrazových kanálů v zařízení pro příjem obrazu přes počítačovou síť. Díky tomuto řešení se může zajistit stabilní přenos a zobrazení i s malou vyrovnávací pamětí a tedy s malým přidaným zpožděním, což je významné pro specializované aplikace. Jednotlivé obrazové kanály lze přitom flexibilně sdružovat například pro přenos 3D signálů nebo signálů s velmi vysokým rozlišením (4K či 8K), přenášených po částech.

Nový americký patent nese název Device for receiving video signals transmitted over a packet computer network a má číslo US 9,491,333 B2.

Patentově chráněné řešení je výsledkem výzkumných aktivit sdružení CESNET, které probíhají v Oddělení technologie pro síťové aplikace pod vedením Dr. Ing. Svena Ubika. Sdružení už toto řešení mnohokrát úspěšně využilo při realizaci národních i mezinárodních přenosů podporujících distanční spolupráci odborníků, a to například v oblastech medicíny nebo kultury.

Řešení je již chráněno národním patentem (č. 304388) a evropským patentem (č. 2939416). Získání amerického patentu není snadné. Celý proces, kdy je návrh řešení posuzován, připomínkován a finalizován, trvá asi čtyři roky.

Oddělení technologie pro síťové aplikace se dlouhodobě věnuje mimo jiné vývoji hardwarově akcelerovaných prostředků pro přenosy obrazu a zvuku s velmi malou latencí, které mají využití pro síťové aplikace, jež by běžně dostupnými technologiemi nebyly realizovatelné. Příkladem je možnost distanční spolupráce v kultuře mezi akademiemi múzických umění v Evropě nebo vzdálený přístup k digitálním modelům pro distanční spolupráci. CESNET může tyto speciální přenosy pro zájemce zajistit.

Řešení chráněné tímto patentem vzniklo v rámci projektu Vícekanálové přenosy obrazu s vysokým rozlišením optickou sítí (TA01010324), který podpořila Technologická agentura. V současné době probíhá ve sdružení navazující výzkum v mezinárodním projektu 8K studio over IP (8KSVIP), jenž získal podporu v rámci programu Eurostars.

Příklad distanční spolupráce v kultuře – unikátní distribuovaný koncert na dálku pro dvoje varhany. Český varhaník Jaroslav Tůma hrál v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Brně, jeho kolega Jon M. Skogstad v sále Hudební fakulty Norské univerzity pro vědu a technologie v Trondheimu. Jejich koncert sledovali účastníci mezinárodní konference TNC16 v Praze.

Sdružení CESNET bylo založeno v roce 1996 vysokými školami a Akademií věd ČR. Zabývá se výzkumem a vývojem informačních a komunikačních technologií, buduje a rozvíjí národní e-infrastrukturu CESNET určenou pro výzkum a vzdělávání. Díky svým výzkumným aktivitám a dosaženým výsledkům reprezentuje Českou republiku v důležitých mezinárodních projektech, zejména v budování panevropské sítě GÉANT či gridových projektech (EGI.eu), a podílí se aktivně na jejich realizaci. Sdružení pracuje i na využití vysokorychlostních sítí pro sdílení multimediálních dat, a to jak synchronně formou videokonferencí a sdílených aplikací, tak asynchronně formou streamingu.

Poslední změna: 14.11.2017