CESNET je partnerem konference o eHealth a kongresu neurochirurgů

Praha 20. září 2018. Sdružení CESNET je partnerem hned dvou významných lékařských konferencí – IEEE Healthcom 2018 v Ostravě a Výročního kongresu České a Slovenské neurochirurgické společnosti v Ústí nad Labem. V rámci kongresu bude CESNET realizovat živý přenos neurochirurgické operace a následného kurzu.

Od pondělí 17. září do čtvrtka 20. září probíhá v Ostravě-Vítkovicích setkání IEEE Healthcom 2018. Jeho tématem je eHealth, tedy oblast, která se zabývá využitím informačních a komunikačních technologií v medicíně a souvisejících oborech. Cílem akce je propojit zainteresované odborníky z celého světa, aby mohli diskutovat o nových i vznikajících inovativních řešeních a rozvinout další spolupráci. CESNET ve spolupráci s Vysokou školou báňskou ‒ Technickou univerzitou Ostrava zajišťuje vysokorychlostní konektivitu do multifunkční auly Gong, kde setkání probíhá.

Proces elektronizace v blízké budoucnosti zásadně promění podobu zdravotnictví. Pojem eHealth zahrnuje celou řadu propojených témat. Patří sem například sběr dat o pacientech a poskytovatelích zdravotnických služeb či budování bezpečné a spolehlivé komunikační infrastruktury určené k výměně písemné i obrazové dokumentace. Důležitou oblastí je také podpora telemedicíny v podobě telemonitoringu či telekonzultací. Přechod na elektronické zdravotnictví vytváří obrovské možnosti a představuje spoustu výzev. CESNET se touto oblastí dlouhodobě zabývá.

V Ústí nad Labem se 25. až 27. září potkají účastníci tradičního Výročního kongresu České a Slovenské neurochirurgické společnosti, na který přijali pozvání přední domácí i zahraniční specialisté. Setkání bude předcházet oborný intenzivní kurz zaměřený na transtemporální (skrze spánkovou kost) přístup a využití extra-intrakraniálního bypassu. V rámci kurzu proběhnou 23. září živé přenosy operací, které budou realizovány v ústecké Masarykově nemocnici. Konkrétně půjde o ukázku karotické endarterektomie a karotické angioplastiky a stenózy. CESNET je bude přenášet do internetu ve vysoké kvalitě. Přednostně jsou určeny neurochirurgům v cizině, ale také našim lékařům a medikům.

„Mezinárodní kurz Intensive EC-IC bypass Course and Transtemporal Approaches je pořádán jako satelitní workshop k výročnímu kongresu. Vyučují v něm špičkoví specialisté v oboru: profesor J. A. Landeriro z Brazílie, profesor W. Tirakotai z Thajska, profesor R. Tanikawa z Japonska, dr. N. Hecht a dr. L. Wessels z Německa i specialisté na ORL a neurochirurgii z České republiky. Kurzu se účastní dvacet neurochirurgů z deseti zemí. Od roku 2003 jsme už ve spolupráci se Světovou federací neurochirurgických společností uspořádali osm kurzů, tři v Ústí nad Labem a pět v Praze. CESNET je naším tradičním partnerem při realizaci přímých přenosů i přenosů do internetu,“ říká profesor Martin Sameš, přednosta Neurochirurgické kliniky Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem.

Sdružení CESNET se vývoji medicínských aplikací pro přenos videa ve vysokém rozlišení věnuje dlouhá léta. Je průkopníkem on-line přenosů chirurgických výkonů a v této oblasti patří ke světové špičce. Svou práci v tomto odvětví pravidelně prezentuje na významných odborných fórech a spolupracuje s předními lékařskými pracovišti na celém světě.

Sdružení CESNET bylo založeno v roce 1996 vysokými školami a Akademií věd ČR. Buduje a rozvíjí národní e-infrastrukturu CESNET určenou pro vědu, výzkum a vzdělávání, která zahrnuje počítačovou síť, výpočetní gridy, datová úložiště i prostředí pro spolupráci a nabízí širokou škálu služeb univerzitám, vědecko-výzkumným pracovištím i dalším institucím. Sdružení se zabývá také vlastním výzkumem a vývojem informačních a komunikačních technologií a reprezentuje Českou republiku v důležitých mezinárodních projektech, zejména v budování panevropské sítě GÉANT. Sdružení CESNET klade velký důraz na problematiku bezpečnosti provozu sítí, služeb a ochrany uživatelů.

Poslední změna: 5.10.2018