CESNET bude živě přenášet neurochirurgické operace prováděné světovými specialisty

Praha 3. června 2015. Odborníci v různých částech světa budou sledovat on-line přenosy neurochirurgických operací prováděných předními světovými specialisty v rámci Výročního kongresu České neurologické společnosti. Kongres se uskuteční od 10. do 12. června v Olomouci. Operace budou probíhat v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem a CESNET je bude „posílat“ speciálním optickým spojem ve vysokém rozlišení přímo na olomoucký mezinárodní kongres. Půjde konkrétně o dvě operace, které provedou mezinárodní kapacity oboru: profesor Tanikawa z Japonska a profesor Fukushima z USA.

CESNET bude vysílat operace i do internetu. Podle prvotních informací bude přenos sledovat mnoho neurochirurgických klinik z celého světa, například z Japonska, Číny, Spojených států amerických, Mexika nebo Kostariky.

Na olomoucký kongres naváže výukový kurz neurochirurgie, který bude probíhat přímo v Ústí nad Labem. Také tento kurz bude CESNET přenášet pro odbornou komunitu po internetu.

Sdružení CESNET se vývoji medicínských aplikací pro přenos videa ve vysokém rozlišení věnuje dlouhodobě. V oblasti zajišťování on-line přenosů chirurgických výkonů patří ke světové špičce. Svou práci v tomto odvětví pravidelně prezentuje na významných odborných fórech a spolupracuje s předními lékařskými pracovišti na celém světě.

 

 Sdružení CESNET bylo založeno v roce 1996 vysokými školami a Akademií věd ČR. Zabývá se výzkumem a vývojem informačních a komunikačních technologií, buduje a rozvíjí národní e-infrastrukturu CESNET určenou pro výzkum a vzdělávání. Díky svým výzkumným aktivitám a dosaženým výsledkům reprezentuje Českou republiku v důležitých mezinárodních projektech, zejména v budování panevropské sítě GÉANT či gridových projektech (EGI.eu), a podílí se aktivně na jejich realizaci. Sdružení pracuje i na využití vysokorychlostních sítí pro sdílení multimediálních dat, a to jak synchronně formou videokonferencí a sdílených aplikací, tak asynchronně formou streamingu.

Více na: www.cesnet.cz

 Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem je největším zdravotnickým zařízením na severu Čech. Poskytuje základní, specializovanou i superspecializovanou zdravotní péči. Člení se na 40 oddělení. Nemocnice je nositelem certifikátu jakosti na celou svoji činnost podle normy ISO 9001:2000. Ve všech oborech je akreditována Ministerstvem zdravotnictví ČR a v celé řadě oborů vlastní nejvyšší stupeň akreditace. Úspěšná akreditace proběhla i ve všech laboratořích nemocnice. Jako jedna z mála u nás poskytuje Masarykova nemocnice i tzv. paliativní péči v domácím prostředí.

Více na: http://www.kzcr.eu/default.aspx

Poslední změna: 3.6.2015