Část Spielbergova digitálního archivu holocaustu je uložena v Praze

Praha 18. července 2016.

Centrum vizuální historie Malach při Univerzitě Karlově v Praze (CVHM) je uzlem sítě záložních digitálních archivů jednoho z nejrozsáhlejších světových projektů vycházejících z metody tzv. orální historie, za nímž stojí slavný americký režisér Steven Spielberg.

Projekt začal vznikat v roce 1994, když Steven Spielberg založil v Los Angeles nadaci Survivors of the Shoah Visual History Foundation. Jejím cílem je shromáždit v celosvětovém měřítku co nejvíce audiovizuálních nahrávek rozhovorů s pamětníky holocaustu: svědky a přeživšími genocidy během druhé světové války.

Tento unikátní archiv byl v posledních letech rozšířen o nahrávky rozhovorů se svědky dalších genocid, zejména rwandské a arménské. Výsledkem je už přes 53 000 audiovizuálních záznamů natočených ve 39 jazycích a 61 státech, 560 rozhovorů bylo vedeno v češtině.

Už na přelomu tisíciletí byla zahájena digitalizace pořízených nahrávek a jejich označování klíčovými slovy, což ve více než 105 000 hodin záznamů umožňuje snadnější vyhledávání. V této souvislosti byla také navázána vědecká spolupráce mezi Shoah Foundation a Univerzitou Karlovou v Praze, a to v rámci výzkumného projektu Multilingual Access to Large Spoken Archives (MALACH).

Na tento projekt, probíhající v letech 2002–2007, odkazuje svým názvem i Centrum vizuální historie Malach při Univerzitě Karlově v Praze (CVHM). Vzniklo roku 2010 jako přístupový bod k Archivu vizuální historie Nadace Šoa Univerzity Jižní Kalifornie (USC Shoah Foundation’s Visual History Archive).

Hlavním cílem CVHM je poskytovat technologické, prostorové a personální zázemí pro práci s rozsáhlými archivy orálně historických dat. Veškeré přístupné zdroje se v CVHM využívají zejména ke vzdělávacím a badatelským účelům. Díky tomu už vznikly desítky odborných studií.

Z kapacitních důvodů se prozatím lokálně uchovává pouze část archivu. Jedná se o data, která jsou nejčastěji požadována výzkumníky z regionu střední Evropy. Letos v červnu byl zprovozněn nový digitální archiv, který umožní CVHM stát se uzlem sítě záložních archivů, uchovávajících plnou kopii veškerých dat.

Nové hierarchické úložiště CVHM v Praze s připravenou kapacitou až 8 PB je připojeno do uzlu e-infrastruktury CESNET rychlostí 10 Gb/s s možností dalšího rozšíření na n x 10 Gb/s. CESNET disponuje mezinárodní konektivitou 100 Gb/s do panevropské sítě GÉANT a ta pak konektivitou 5 x 10 Gb/s do sítě Internet2 v USA, jejíž součástí je právě i Univerzita Jižní Kalifornie.

V podobných případech je nutné věnovat velkou pozornost architektuře počítačové sítě a přenosovým trasám, prostřednictvím kterých budou přenášeny velké objemy dat mezi archivem CVHM a primárním úložištěm Archivu vizuální historie na Univerzitě Jižní Kalifornie. V nejbližší době budou v součinnosti všech zainteresovaných stran optimalizovány parametry síťových protokolů na využívaných přenosových trasách.

 

Poslední změna: 14.11.2017