3,3 mil. eur na projekty v oblasti vysokorychlostních sítí

Praha 9. dubna 2013. Konsorcium projektu GN3plus, který pro evropské země buduje vysokorychlostní výzkumnou síť GÉANT, vyhlásilo první tzv. otevřenou výzvu na výzkumné projekty v oblasti multidoménových sítí. V rámci GN3plus je na tyto aktivity předběžně vyčleněno 3,3 milionu eur z prostředků Evropské unie. Přihlásit se mohou i odborníci z České republiky.

GN3plus, jehož členem je také tuzemské akademické sdružení CESNET, specifikoval témata, kterých se předložené projekty mohou týkat. Vybere z nich nápady, které budou mít potenciál přispět ke splnění konkrétních úkolů, jež projekt GÉANT řeší. Realizace přijatých projektů bude probíhat mezi říjnem letošního roku a březnem 2015. Úspěšné projekty budou ze zdrojů Evropské komise financovány pouze částečně, a to v souladu se schématem financování evropských výzkumných aktivit. Podrobné pokyny k podávání návrhů jsou dostupné na: http://www.geant.net/opencalls. Lhůta pro podání končí 29. května letošního roku.

Otevřená výzva byla vyhlášena v době, kdy projekt budování sítě GÉANT přechází do své další vývojové fáze nazvané GN3plus. „Abychom dokázali naplňovat potřeby pracovníků v oblasti výzkumu a vzdělávání, musíme být inovativní. Obracíme se na nejlepší a nejbystřejší mozky. Doufáme, že se nám ozvou partneři s výzkumnými projekty, které by mohly vést ke vzniku průlomových síťových technologií. Mají fantastickou příležitost pracovat se špičkovou sítí GÉANT a pomáhat rozvoji ničím nerušeného pohybu vědeckých znalostí,“ říká technický koordinátor projektu GÉANT Michael Enrico.

GÉANT hraje zásadní roli v podpoře evropské konkurenceschopnosti tím, že umožňuje lepší a rychlejší spolupráci mezi výzkumnými týmy po celém světě. Síť zajišťuje nezbytnou přenosovou rychlost k podpoře téměř všech vědeckých oborů: od fyziky částic, bioinformatiky nebo výzkumu kosmu až po ty, které se věnují společenským problémům, například stárnutí populace, diagnostice chorob a změnám klimatu.

Bez vysokorychlostních sítí by vědci nemohli sdílet a ukládat data a přistupovat k nim snadno a efektivně bez ohledu na hranice. Kdyby byla dnešní věda omezená nutností fyzické přepravy informací, jako tomu bývalo dříve, byla by analýza současných obrovských objemů dat zcela neproveditelná. Síť GÉANT umožňuje bezproblémovou spolupráci bez omezení místem či přenosovou rychlostí, a tím zajišťuje nezbytnou propojenost v rámci moderní výkonné vědecké výpočetní činnosti.

GÉANT je vysokorychlostní evropská komunikační síť, vyhrazená pro výzkum a vzdělávání. Společně s partnery z řad národních sítí pro výzkum a vzdělávání (NREN) vytváří bezpečnou vysokorychlostní infrastrukturu, jež slouží 40 milionům uživatelů z více než 8000 institucí ve 40 zemích Evropy. Síť GÉANT, spolufinancovaná Evropskou unií v rámci jejího 7. rámcového programu pro výzkum a vývoj, je e-infrastrukturou, která tvoří páteř Evropského výzkumného prostoru a podílí se na rozvoji nově vznikajících internetových technologií. Partnery projektu je 32 NREN včetně české sítě CESNET a dále organizace TERENA a DANTE. Právě DANTE jménem evropských NREN síť GÉANT provozuje. Více na: www.geant.net

Sdružení CESNET bylo založeno v roce 1996 vysokými školami a Akademií věd ČR. Zabývá se výzkumem a vývojem informačních a komunikačních technologií, buduje a rozvíjí národní e-infrastrukturu CESNET určenou pro výzkum a vzdělávání. Díky svým výzkumným aktivitám a dosaženým výsledkům reprezentuje Českou republiku v důležitých mezinárodních projektech, zejména v budování panevropské sítě GÉANT či gridových projektech (EGI.eu), a podílí se aktivně na jejich realizaci.

Poslední změna: 2.10.2015