Základní informace o sdružení CESNET

Název a sídlo

Název: CESNET, zájmové sdružení právnických osob

Sídlo: Zikova 4, 160 00 Praha 6

Sdružení CESNET, z. s. p. o. je zapsáno ve spolkovém rejstříku u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou L 58848.

Předmět činnosti

Předmětem činnosti sdružení je:

  1. Výzkum a vývoj v oblasti informačních a komunikačních technologií a jejich aplikací.
  2. Zajišťovat pro své členy a jimi zřízené příspěvkové organizace rozvoj a provoz počítačové sítě umožňující propojení jejich sítí a metropolitních sítí, vytváření společně užívaných technických, komunikačních a programových prostředků a informačních služeb, ověřování nových aplikací, spolupráci a komplementaritu aktivit členů na úrovni srovnatelné s předními zahraničními školskými a vědeckými sítěmi (včetně přístupu do sítě Internet).
  3. Ve spolupráci se svými členy dlouhodobě zajišťovat rozvoj, osvojování a užívání špičkových komunikačních a informačních technologií na bázi sítě Internet a obdobných novějších systémů.
  4. Podporovat šíření vzdělanosti, kultury a poznání, rozvíjet spolupráci členů s praxí, rozšiřovat aplikace nejmodernějších informačních technologií a zkvalitňovat provoz sítě získáním dalších účastníků, informačních zdrojů a služeb.

Předmět podnikání

Vedle nepodnikatelské činnosti (viz Předmět činnosti) sdružení vyvíjí i činnost podnikatelskou v následujících oborech:

  • poskytování software
  • automatizované zpracování dat
  • koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
  • poskytování datových telekomunikačních služeb.

Poslední změna: 28.4.2016