Základní informace o sdružení CESNET

Název a sídlo

Název: CESNET, zájmové sdružení právnických osob

Sídlo: Generála Píky 430/26, 160 00 Praha 6

IČO: 63839172, DIČ: CZ63839172

Sdružení CESNET, z. s. p. o. je zapsáno ve spolkovém rejstříku u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou L 58848.

Cíle sdružení

 1. Provádět nezávisle základní, průmyslový výzkum a experimentální vývoj v oblasti informačních a komunikačních technologií a jejich aplikací a šířit výsledky těchto činností všemi dostupnými formami včetně transferu technologií.

 2. Budovat, rozvíjet a dlouhodobě provozovat výzkumnou infrastrukturu CESNET a podporovat rozvoj, osvojování a užívání špičkových komunikačních a informačních technologií.

 3. Podporovat za úhradu nákladů s tím spojených šíření vzdělanosti, kultury a poznání, spolupráci členů s praxí, rozšiřování aplikací nejmodernějších informačních technologií a zkvalitňování výzkumné infrastruktury CESNET získáním dalších účastníků, informačních zdrojů a služeb.

Hlavní činnost

Předmětem naší hlavní činnosti je zejména:

 1. provádět nezávislé aktivity výzkumu a vývoje v oblasti informačních a komunikačních technologií a poskytovat výzkumné služby v této oblasti,

 2. podporovat vzdělávání v oblasti informačních a komunikačních technologií,

 3. uvádět výsledky vlastního výzkumu a vývoje do praxe formou transferu technologií interní povahy,

 4. realizovat následující aktivity ve prospěch našich členů, jimi zřízených organizací, jakož i ve prospěch dalších subjektů:

  1. rozvoj a provoz národní komunikační a informační infrastruktury, umožňující propojení jejich infrastruktur, zpřístupnění infrastruktury CESNET a napojení na podobné externí infrastruktury (včetně přístupu do sítě Internet),

  2. vytváření společně užívaných technických, komunikačních a programových prostředků a informačních služeb,

  3. ověřování nových aplikací, spolupráci a komplementárnost aktivit členů na úrovni srovnatelné s předními zahraničními akademickými a výzkumnými infrastrukturami.

Předmět své činnosti provádíme a zajišťujeme v rozsahu získaných dotací a částečných úhrad nákladů s těmito činnostmi spojených. Tyto činnosti neprovádíme za účelem dosažení zisku.

Doplňková činnost

Vedle hlavní činnosti provádíme i doplňkovou činnost, pouze však za účelem účinnějšího využití majetku a takovým způsobem, aby nebylo ohroženo plnění výše uvedených cílů.

Doplňkovou činnost podporující přenos výsledků výzkumu do praxe provádíme zejména v následujících oborech:

 • ostatní hlasové služby,
 • pronájem okruhů,
 • služby přenosu dat,
 • služby přístupu k síti Internet,
 • konzultační, poradenská a školící činnost v oblasti telekomunikačních a informačních technologií,
 • koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej.

Poslední změna: 2.5.2023