Veřejné zakázky

Všechny nadlimitní a podlimitní veřejné zakázky, vyhlášené zadavatelem CESNET, zájmové sdružení právnických osob podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, jsou zadávány prostřednictvím profilu zadavatele – elektronického systému E-ZAK. V tomto systému jsou uveřejňovány taktéž povinně zveřejňované informace o veřejných zakázkách malého rozsahu podle ustanovení § 147a zákona o veřejných zakázkách.

Vstoupit do systému E-ZAK

Ukončené veřejné zakázky realizované před zavedením systému E-ZAK jsou zveřejněny na samostatné stránce.

Poslední změna: 22.7.2020