10 gigabajtů za sekundu a tisíce počítačů

5plus2, 10. 3. 2017

„Univerzita Pardubice je stále členem sdružení CESNET, které u nás provozuje a rozvíjí výkonnou páteřní akademickou počítačovou síť. Dnes je univerzita připojena pomocí optických tras do Prahy a Hradce Králové rychlostí 10 Gb/s (10 000 000 kb/s) pomocí technologie DWDM (slučuje více optických signálů najednou). Centrum informačních technologií a služeb Univerzity Pardubice v roce 2016 spravovalo 3320 klasických pracovních stanic, z toho 1140 v počítačových učebnách a 2180 stanic využívaných zaměstnanci,“ píše deník 5plus2 v navazujícím článku o současném připojení pardubické univerzity.

Poslední změna: 15.5.2017