Videokonference a jazyky na MU

Computer, 21. 7. 2016

Odborný časopis Computer se zabývá tématem využití videokonferencí v rámci jazykové výuky na brněnské Masarykově univerzitě. Autoři Pavel Šindelář, Alena Hradilová a Marek Blahuš mimo jiné píšou: „Videokonferenční metodiky jsou provozovány s využitím na dálku dostupné infrastruktury ÚVT MU, resp. CESNET, a sice zařízení MCU (Multipoint Control Unit) umožňujícího spolupráci i více než dvou účastníků a ovládání vlastností spojení na dálku, TCS (TelePresence Content Server) umožňujícího záznam probíhajících videokonferencí a nadstavby vyvinuté týmy ÚVT MU/CESNET a IS MU umožňující snadné archivování pořízených záznamů a jejich zpřístupňování vybrané skupině osob ve studijních materiálech umístěných v informačním systému univerzity. Ovládání techniky v místnosti a navazování videokonferenčních spojení je automatizováno skriptováním. Dle našich informací jde v současnosti o jediné pravidelné využívání videokonferenčních technologií k účelům výuky na MU (studenti a učitelé se setkávají na dálku prostřednictvím videokonferenční techniky).“

Poslední změna: 16.8.2016