Musíme být před komerčním internetem

Euro, 18. 1. 2016

Prestižní ekonomický týdeník Euro přinesl celostránkový rozhovor s ředitelem sdružení Janem Gruntorádem, který ve svých odpovědích objasňuje poslání sdružení CESNET, jeho financování i největší úspěchy: „Počítačová síť CESNET2 využívá pronajatá optická vlákna, která osazujeme nejnovější dostupnou technologií, abychom dosáhli co největšího přenosového pásma při minimálním zpoždění. … Nejprve výsledky výzkumu a vývoje nasazujeme v rámci sítě CESNET2, a pokud se osvědčí, hledáme jejich uplatnění na velmi kompetentním globálním trhu, a to formou licencí a podporou vzniku spin-off firem. … Za největší úspěch považuji, že jsme úspěšně zvládli velmi složité období kolem roku 2000, kdy jsme prodali komerční síť CESNET a začali se věnovat poskytování služeb pouze pro vědeckovýzkumnou a akademickou komunitu. Nastolený směr se ukázal jako správný – e-infrastruktura CESNET byla schválena vládou jako velká infrastruktura pro výzkum, vývoj a inovace v České republice.“

Elektronická verze článku také na http://euro.e15.cz/

Poslední změna: 26.2.2016