Dvacet let sdružení CESNET

E15, 17. 3. 2016

Zprávu o oslavě 20. narozenin sdružení otiskl spolu se dvěma fotografiemi z akce ekonomický deník E15: „Virtuální koncert na dálku zakončil slavnostní setkání
pořádané k dvacátému výročí založení sdružení tuzemských veřejných vysokých škol a akademie věd CESNET, jehož hlavním posláním je rozvoj národní e-infrastruktury pro vědu, výzkum a vzdělávání. Během koncertu spolu v jeden okamžik vystoupili hudebníci, aniž by byli všichni přítomni na jednom místě. Zatímco smyčcové Ančerlovo kvarteto hrálo první větu Dvořákova opusu číslo 81 ve Valdštejnském paláci, klavírista Bogdan Nicola je doprovázel z dánské Kodaně. Účastníci setkání je prostřednictvím vysokorychlostních sítí mohli nejen poslouchat, ale i sledovat na vlastní oči. Díky e-infrastruktuře CESNET má akademická komunita k dispozici špičkové připojení odpovídající stále stoupajícím nárokům dnešní vědy a výzkumu. Její možnosti řádově převyšují kapacity komerčního internetu.“

Poslední změna: 20.4.2016