Co to vlastně je a kam ten svět spěje?

Reseller Magazine, 8. 7. 2016

„Pojďme se podívat, co se skrývá pod jednotlivými střípky počítačové sítě,“ píše v úvodu svého článku v odborném časopise Reseller Magazine Zdeněk Tlustý. V následujícím textu se věnuje i problematice IP adres: „Jak se postupně začaly propojovat jednotlivé univerzitní, armádní a podnikové sítě mezi sebou, tak vznikla potřeba dalšího síťového zařízení. … Proto se vytvořil jiný způsob identifikace zařízení na úrovni internetu. Tím je IP adresa. Na rozdíl od MAC adresy není tato zapsaná v hardwaru síťové karty a je snadno změnitelná. MAC adresa je tvořena z části identifikátorem výrobce síťové karty a z části jako sériové či náhodné číslo. Je tedy těžké najít nějaký klíč, jak si rozhodování ulehčit. Oproti tomu mají jednotlivé instituce v rámci internetu přiděleny sady IP adres, které bývají sloučené do souvislých bloků. Pro ilustraci – blok 195.113.0.0 až 195.113.255.255 je blok používaný sdružením Cesnet. Tento přístup znatelně zjednodušuje práci. Místo původní potřeby znát tisíce MAC adres všech zařízení v jejich síti mi stačí jediný záznam. Tím rozhodovacím kritériem je cílová IP adresa. Pokud začíná 195.113, tak se má provoz poslat směrem k síti Cesnet. Tak jako se most a přepínač rozhoduje pomocí MAC adresy, tak se na úrovni IP adres rozhoduje směrovač neboli router.“

Poslední změna: 16.8.2016