CESNET bilancuje

Sdělovací technika, 3. 3. 2016

Březnové vydání odborného časopisu Sdělovací technika přineslo u příležitosti 20. výročí založení sdružení CESNET obsáhlý rozhovor Jiřího Kříže s ředitelem sdružení Janem Gruntorádem. Mimo jiné v něm říká: „Především se podařilo vybudovat a nabídnout našim členům i ostatním organizacím uživatelsky přátelské prostředí národní e-infrastruktury CESNET, která pružně reaguje na dynamicky se měnící nároky akademické obce, plynule rozšiřuje komplex služeb v oblasti informačních a komunikačních technologií, nabízí efektivní nástroje pro přenos, ukládání a zpracování velkých objemů dat, umožňuje přístup nejen do evropského výzkumného prostoru spolupracujících institucí EU, ale zjednodušuje kooperaci vědců a výzkumných týmů v globálním měřítku. … V současné době aktivně využívá infrastrukturu CESNET celkem 36 veřejných, státních a soukromých vysokých škol, 54 ústavů Akademie věd České republiky 10 fakultních nemocnic, 23 vědeckých a veřejných knihoven, většina technologických a inovačních center v ČR, vědeckotechnické parky a další společensky významné instituce. Celkový počet pracovních stanic, které mají přístup ke službám e-infrastruktury CESNET, se aktuálně pohybuje kolem 450 000.“

Poslední změna: 20.4.2016