Aby logy přestaly být noční můrou

Security World, 30. 3. 2016

Filip Weber ze společnosti Compunet se v odborném magazínu Security World věnuje tématu bezpečnosti: V úvodu píše: „Správci sítě i bezpečnostní manažeři z nich mají respekt a nezbytně je potřebují. Vedoucí pracovníci ale obvykle netuší, o co přesně jde, a systém pro zpracování logů nepodpoří, dokud nezazní klíčové slovo – shoda s regulacemi a zákonnými požadavky. Systémy na správu a vyhodnocování logů však neslouží jen k zaškrtnutí políčka Zákon o kybernetické bezpečnosti – splněno, přinášejí i pomoc při řešení provozních problémů. Existují odbory a pracovníci, kteří zpracované a vhodně archivované logy ke své činnosti nezbytně potřebují, i když každý z trochu jiného důvodu. Například správci systémů (sítí, bezpečnostních prvků, serverů a aplikací) potřebují logy prohledávat při analýze a řešení provozních problémů. Pro bezpečnostní manažery zase představují klíč pro vyhodnocování bezpečnostních událostí. A nově, s účinností zákona o kybernetické bezpečnosti, potřebují mít logy kdykoliv připravené pro předložení organizacím zabývajícím se bezpečností – Cesnet CERST a CIRST nebo Policii ČR.“

Poslední změna: 20.4.2016