20 let sdružení CESNET

E15: Společnost; Euro; Computerworld

Tři periodika otiskli v rámci svých rubrik informaci o oslavě 20 let ssdružení CESNET.

Sdružení CESNET, které provozuje stejnojmennou národní einfrastrukturu určenou pro vědu, výzkum a vzdělávání, oslavilo 20 let své činnosti. V pražské restauraci Koliba nakrojil velkou narozeninovou čokoládu ředitel Jan Gruntorád, který v čele sdružení stojí po celou dobu jeho existence. Zaměstnanci pak narozeniny
oslavili i společnou hudební produkcí. CESNET, jehož členy jsou tuzemské veřejné vysoké
školy a Akademie věd ČR, úspěšně realizuje také vlastní výzkum a vývoj v oblasti
informačních a komunikačních technologií. Zároveň reprezentuje Českou republiku v
klíčových mezinárodních projektech, jakým je například rozvoj panevropské komunikační
infrastruktury GÉANT, která zpřístupňuje síťové služby zhruba 50 milionům uživatelů z
celé Evropy.“

Poslední změna: 16.11.2016