Střední školy mají internet 20 let: došly od modemu k optice

Root.cz, 23. 12. 2015

Odborný portál Root.cz na konkrétních příkladech připomíná významnou roli sdružení CESNET při zavádění internetu do tuzemských středních škol: „Střední školy se začaly k internetu připojovat před dvaceti lety. To je sice o pár let později než v případě škol vysokých, ale i pro ně šlo o velmi zásadní věc. Najednou byly schopny komunikovat s celým světem, měly přístup k poště, zprávám i software. Jak připojení probíhalo a jakou roli hrál CESNET? … Vědeckovýzkumná síť CESNET se začala budovat v roce 1992 a na její budování přispělo MŠMT tehdy neuvěřitelnými 20 miliony korun. V následujícím roce pak byly propojeny první univerzity a síť byla připojena do internetu přes rakouský Linec. Liberec byl mezi prvními připojenými městy, páteřní síť běžela na 19,2 kbit, vzpomínal Jan Gruntorád, ředitel sdružení CESNET. Dnes je síť postavena na pronajatých optických trasách, kterých je v Česku 6500 km a páteř může běžet na násobcích stovek gigabitů. Uvědomil jsem si, že rychlost nám za dvacet let narostla milionkrát, řekl Gruntorád.“

Původní článek

Poslední změna: 17.1.2016