Na návštěvě ve forenzní laboratoři FLAB (díl I.)

Sdělovací technika, 2. 11. 2015

Listopadové vydání specializovaného časopisu Sdělovací technika zveřejnilo obsáhlý odborný materiál Aleše Padrty a Andrey Kropáčové o forenzní laboratoři FLAB. Ta, jak píšou autoři, „je budována sdružením CESNET od roku 2010 jako podpůrná služba pro bezpečnostní tým CESNET-CERTS. Vzhledem k zaměření sdružení CESNET řeší forenzní laboratoř zejména požadavky zákazníků z členských (akademických) organizací, ale není výjimkou ani činnost mimo akademickou sféru, například již proběhlo několik analýz pro potřeby PČR. V současné době je pracovní tým tvořen třemi specialisty s různým zaměřením, od obecných analytických schopností až po specializaci na operační systémy, reverzní analýzu, sítě apod. Laboratoř má vyhrazeno dedikované pracoviště, mimo jiné také pro zajištění bezpečnosti analyzovaných dat.“

Poslední změna: 6.12.2015