Kam míří česká počítačová věda?

Sdělovací technika, 2. 1. 2015

U příležitosti 50. výročí katedry počítačů FEL ČVUT si Jiří Kříž z odborného časopisu Sdělovací technika povídal s novým vedoucím této katedry docentem Filipem Železným, který mimo jiné říká: „Katedra je v současnosti úspěšná v získávání a řešení českých i mezinárodních vědeckých grantů v oblasti základního i aplikovaného výzkumu. Běží u nás projekty financované agenturami českými (GA ČR, TA ČR, MZ ČR) i mezinárodními (Evropská komise, Federální úřad letectví USA, Úřad námořního výzkumu USA), ale i firmami (Cisco, CESNET, Assa Abloy). O užitečnosti našeho výzkumu svědčí i to, že naši mladí výzkumníci zakládají tzv. spin-off firmy, v nichž své originální nápady úspěšně prosazují v náročných podmínkách trhu.“

 

Poslední změna: 15.2.2015