Fakulta elektrotechnická ČVUT získala první cesiové hodiny na pražské technice

ParlamentniListy.cz, 23. 4. 2015

„Cesiový normál HP5071A je unikátní zařízení pro generování časové stupnice FEL Time. Přístroj bude vyuţíván v Laboratoři přesného času a frekvence Fakulty elektrotechnické Českého vysokého učení technického v Praze,“ píše zpravodajský server ParlementniListy.cz a pokračuje: „Pracoviště úzce spolupracuje s Laboratoří Státního etalonu času a frekvence (LSEČF), dále se sdruţením CESNET, Českým metrologickým institutem a společnostmi DICOM a Amtest-TM. Po dobu své existence byla laboratoř vyuţita pro řešení čtyř výzkumných projektů a šesti studentských kvalifikačních prací. Sluţby laboratoře, jak v oblasti výzkumu, tak výuky, jsou k dispozici všem pracovištím fakulty elektrotechnické, případně dalším fakultám ČVUT.“

Původní zdroj

První cesiové hodiny na pražské technice

ScienceWorld.cz, 23. 4. 2015
Stejné téma zaujalo i portál ScienceWorld.cz: „Laboratoř budovaná od roku 2013 je kromě cesiového normálu vybavena rubidiovými frekvenčními normály, přesnými čítači a GPS přijímači, které slouţí pro navázání lokální časové stupnice FEL Time na národní časovou stupnici UTC (TP). Na rozvoji laboratoře se podílejí Přístrojové centrum, Středisko výpočetní techniky a informatiky, katedra elektrotechnologie, katedra měření a katedra teorie obvodů. … Pracoviště úzce spolupracuje s Laboratoří Státního etalonu času a frekvence (LSEČF), dále se sdruţením CESNET, Českým metrologickým institutem a společnostmi DICOM a Amtest-TM.“

Původní zdroj

Poslední změna: 16.5.2015