Digitalizace českých filmů

regionální Deníky (region střední Čechy – 11 titulů), 24. 4. 2015

Středočeská vydání regionálních Deníků informovala o dosud největším projektu digitalizace v historii českého filmu, spočívající v restaurování deseti z dvou stovek snímků vybraných dvěma komisemi Ministerstva kultury ČR, který zahájil Národní filmový archiv (NFA): „Cenný soubor zahrnuje takové perly, jako je ucelená kolekce snímků filmového průkopníka Jana Kříţeneckého z přelomu 19. a 20. století, animovaný Špalíček Jiřího Trnky, barevný Švejk z 50. let, pohádka Tři oříšky pro Popelku nebo detektivní parodie Adéla ještě nevečeřela z let sedmdesátých. Digitalizace všech deseti titulů bude dokončena uţ v dubnu 2016. …Projekt za celkem 26,5 milionu korun dofinancovalo Ministerstvo kultury ČR, technicky se na něm podílí sdruţení CESNET a své knowhow poskytne také Norská národní knihovna.“

 

Švejk, Popelka i masožravá Adéla. Filmy získají digitalizací nový život

i60.cz, 11. 4. 2015

Největší projekt digitalizace v historii českého filmu zaujal i lifestylový portál i60.cz, který připomíná, ţe „digitalizaci provedenou v nejvyšším dosaţitelném rozlišení významně podpořily Island, Lichtenštejnsko a Norsko prostřednictvím EHP fondů, které jsou obdobou známějších Norských fondů. Fondy tří zemí Evropského hospodářského prostoru tak na restaurování českých filmů přispívají vůbec poprvé. Projekt za celkem 26,5 milionu korun dofinancovalo Ministerstvo kultury ČR, technicky se na něm podílí sdruţení CESNET a své know-how poskytne také Norská národní knihovna. … Restaurování bude probíhat okénko po okénku: maďarští operátoři jich celkem odkliknou 1 365 000. Díky zapojení sdruţení CESNET proběhne část prací formou videokonference.“

Původní zdroj

 

Filmy známé i neznámé získají digitalizací nový život

Scena.cz, 5. 4. 2015

A totoţné téma ještě jednou, tentokrát na kulturním portálu Scena.cz: „Projekt za celkem 26,5 milionu korun dofinancovalo Ministerstvo kultury ČR, technicky se na něm podílí sdruţení CESNET a své know-how poskytne také Norská národní knihovna. … Digitalizace samotná bude teď úkolem laboratoří patřících pod největší maďarské studio Magyar Nemzeti Filmalap, které zvítězily v otevřené mezinárodní soutěţi. … Všechny filmové pásy v celkové délce 26 kilometrů pojednou nyní zvláštními zásilkami do Budapešti. Tam poputují hned po doručení na digitalizační pracoviště. Restaurování bude probíhat okénko po okénku: maďarští operátoři jich celkem odkliknou 1 365 000. Díky zapojení sdruţení CESNET proběhne část prací formou videokonference.“

Původní zdroj

 

Poslední změna: 16.5.2015