CESNET má druhý evropský patent

FeedIT.cz, 9. 12. 2015

Portál FeedIT.cz, zveřejňující novinky ze světa ICT, zaujala tisková zpráva, podle níž „sdružení CESNET získalo další evropský patent. Jeho obsahem je unikátní řešení zařízení pro příjem obrazu přes počítačovou síť, které umožňuje stabilní přenos a zobrazení i s malou vyrovnávací pamětí, čímž dosahuje jen malého přidaného zpoždění. Nový evropský patent nese název A device for receiving of high-definition video signal with low-latency transmission over an asynchronous packet network (Zařízení pro příjem obrazového signálu s vysokým rozlišením přenášeného s malým zpožděním asynchronní paketovou počítačovou sítí) a má číslo EP2553936 (B1). Patentově chráněné řešení je výsledkem výzkumných aktivit sdružení CESNET v oblasti přenosů s vysokým rozlišením, které probíhají v oddělení Technologie pro síťové aplikace pod vedením Dr. Ing. Svena Ubika.“

Původní článek

 

Přenos obrazu i s malou vyrovnávací pamětí

ScienceWorld.cz, 9. 12. 2015

Stejnou tiskovou zprávu zveřejnil také server ScienceWorld.cz, popularizující vědecká témata: „Sdružení už toto řešení mnohokrát úspěšně využilo při realizaci národních i mezinárodních přenosů podporujících distanční spolupráci odborníků v oblastech medicíny, kultury nebo zpracování multimediálního obsahu. Řešení je již chráněno v České republice (patent č. 302423) a ve Spojených státech (US 8,792,484 B2). Získání evropského patentu není vůbec snadné. Evropský patentový úřad je totiž při udělování patentů náročnější než ten americký. První evropský patent získal CESNET 3. prosince 2014 patentovou listinou EP2227911 (A2) pro Zařízení pro skupinové vysílání optických signálů v Internetu a jiných sítích.“

Původní článek

 

CESNET získal další evropský patent

NetGuru.cz, 21. 12. 2015

Zpráva o druhém evropském patentu našla místo i na portálu NetGuru.cz, který je zaměřen na novinky ze světa ICT: „Sdružení CESNET se podařilo úspěšně zaregistrovat druhý evropský patent. Jeho obsahem je řešení zařízení pro příjem obrazu přes počítačovou síť, které umožňuje stabilní přenos a zobrazení i s malou vyrovnávací pamětí, čímž dosahuje jen malého přidaného zpoždění.“

Původní článek

 

CESNET má druhý evropský patent

Pandatron.cz, 10. 12. 2015

A tatáž zpráva ještě jednou, tentokrát na elektrotechnickém portálu Pandatron.cz.

Původní článek

Poslední změna: 17.1.2016