Zpřístupnění HSM datových úložišť CESNET v Jihlavě

Metavo.metacentrum.cz, 7. 4. 2014

Na portálu MetaCentra byl vystaven text Ivany Křenkové, podle nějž „datový prostor na hierarchickém úložišti (HSM) v Jihlavě je nyní přímo přístupný ze všech strojů MetaCentra a CERIT-SC. Úložiště je připojeno v adresáři /storage/jihlava2-archive/home/. Uživatelé z virtuální organizace MetaCentrum mají k dispozici diskový prostor standardně s kvótou 5 TB, starší data jsou přesouvána na pásky a MAID. Kvóta může být na požádání navýšena. … Úložiště je provozováno Oddělením datových úložišť CESNET.“

Původní zdroj

Poslední změna: 31.7.2014