Terminály tajemství zbavené

Terminály tajemství zbavené: historie a současnost

Root.cz, 10. 4. 2014

Terminály tajemství zbavené: procesy a signály

Root.cz, 17. 4. 2014

Terminály tajemství zbavené: řízení toku a konfigurace

Root.cz, 24. 4. 2014

Ondřej Caletka ze sdružení CESNET zveřejnil na odborném severu Root.cz seriál zaměřený na terminálový subsystém TTY, který je středobodem každého linuxového a obecně i UNIXového systému. „Jeho důležitost je ale často přehlížená a je těžké sehnat kvalitní popis vhodný pro začátečníky. Přitom pochopení funkce terminálového subsystému je klíčové pro každého vývojáře a pokročilého uživatele,“ píše v úvodu Ondřej Caletka. Upozorňuje přitom, že jeho texty vycházejí z práce The TTY demystified, kterou napsal Linus Akesson. V jednotlivých dílech se pak zevrubně věnuje technickým podrobnostem sledované problematiky.“

Původní zdroj
http://www.root.cz/clanky/terminaly-tajemstvi-zbavene-rizeni-toku-a-konfigurace/
http://www.root.cz/clanky/terminaly-tajemstvi-zbavene-procesy-a-signaly/
http://www.root.cz/clanky/terminaly-tajemstvi-zbavene-rizeni-toku-a-konfigurace/

Poslední změna: 18.5.2014