Soutěž pro studenty a absolventy doktorských studijních programů

Prace.cz, duben 2014

Portál Prace.cz upozorňuje, že „sdružení CESNET vyhlašuje pro všechny studenty a absolventy doktorských studijních programů (Ph.D.) do 35 let soutěž, jejímž předmětem je zpracování případové studie inovativního využití služeb národní e-infrastruktury CESNET ve vědě, výzkumu či vzdělávání. Hlavní cenou pro nejlepší studii je finanční částka 100 000 Kč! Cílem soutěže je podpořit mladé vědecké pracovníky a studenty a zároveň v této komunitě zpopularizovat moderní IT služby a jejich využití pro vědeckou a výzkumnou práci. Uzávěrka soutěže je 28. dubna 2014. Veškeré další informace, termíny a podrobné podmínky soutěže jsou na www.cesnet.cz/soutez.“

Původní zdroj

Poslední změna: 18.5.2014