Pozvánka: CESNET Community Forum

Veda.cz, 6. 5. 2014 

Rita Pužmanová upozornila na chystané CESNET Community Forum i na portálu Veda.cz, který se soustředí na novinky ze světa vědy: „Cílem CESNET Community Forum je usnadnit výměnu informací a kontaktů se současnými i potenciálními uživateli a partnery. Uživatelé totiž spolupracují na vytváření služeb, které CESNET celé komunitě poskytuje prostřednictvím sítě a služeb CESNET. Snahou CESNETu je poskytnout vědeckým týmům takové služby, které jim pomohou získat a udržet si předstih v oboru. Z dalších nedávno organizovaných úspěšných akcí CESNETu v březnu a dubnu lze upozornit na následující: Campus network monitoring and security workshop – dvoudenní mezinárodní seminář pro výměnu zkušeností ke zlepšení správy kampusových sítí. CESNET Days – série neformálních setkání odborníků ze sdružení CESNET se zástupci členských organizací se zaměřením na specifické oblasti a problémy univerzit nebo ústavů Akademie věd.“

Původní zdroj

 

Pozvánka na CESNET Community Forum: Nové typy přenosových služeb a jejich aplikace

Root.cz, 12. 5. 2014

Na CESNET Community Forum zval i server Root.cz: „Sdružení CESNET, z.s.p.o., zve všechny zájemce o problematiku aktuálních trendů v oblasti přenosových služeb (řízení v reálném čase, fotonické služby, přenos času a frekvence apod.) na CESNET Community Forum, které se bude konat dne 28. května 2014 od 9:30 v Národní technické knihovně, Technická 6, Praha 6. Diskutovanými tématy budou mimo jiné: Moderní přenosové systémy a expertní služby měření; Aktuální trendy, budoucnost i současnost FTTH (fiber to the home). Podrobný program včetně anotací prezentací a registrace je k dispozici na webu CESNET.cz. Účast je bezplatná.“

Původní zdroj

Poslední změna: 13.6.2014