Otec českého internetu

Euro (příloha Esence), květen 2017

Velký rozhovor s ředitelem sdružení Janem Gruntorádem přinesla nová příloha týdeníku Euro nazvaná Esence. Jan Gruntorád vypráví o začátcích Internetu i sdružení, ale komentuje také aktuální vývoj v oblasti. „V roce 1996 založil CESNET – sdružení veřejných vysokých škol a Akademie věd ČR, jehož hlavním úkolem je budování a provoz národní vysokorychlostní infrastruktury, která je přednostně určena vědeckovýzkumné komunitě. Disponuje zcela odlišnými parametry než klasický komerční internet a díky tomu se mohou čeští odborníci z nejrůznějších oborů (medicína, fyzika vysokých částic, biochemie, meteorologie, astronomie atd.) zapojovat do nejpokrokovějších mezinárodních projektů (včetně výzkumu v proslulém CERNu),“ píše o Janu Gruntorádovi autor rozhovoru David Horák.

Poslední změna: 29.6.2017