Není internet jako internet – Spojení se světovým výzkumem

E15.cz, 10. 11. 2014  

Na ekonomickém zpravodajském serveru E15.cz zveřejnilo sdružení článek o spolupráci s Fyzikálním ústavem Akademie věd ČR: „Propojení FZÚ AV ČR se světem zajišťuje národní e-infrastruktura CESNET. Nebýt tohoto spojení, vědci FZÚ AV ČR by v mnoha případech zůstali bez možnosti aktivně se zapojit do špičkového výzkumu, například do mezinárodních projektů ve fyzice elementárních částic, v astročásticové fyzice, tedy oboru na pomezí částicové fyziky a astrofyziky, a podobně. Důležitý mezník v oblasti propojení FZÚ AV ČR se světovým výzkumem nastal loni, kdy CESNET připojil výpočetní středisko ústavu k nové celosvětové síti LHC Open Network Environment (LHCONE). Ta propojuje významná počítačová centra gridu Worldwide LHC Computing Grid (WLCG), který se využívá například i při experimentech vedených na Velkém hadronovém urychlovači.“

Původní zdroj

Poslední změna: 7.12.2014