Není internet jako internet: BIOCEV a CESNET jednají o spolupráci

Zdn.cz, 3. 11. 2014  

Portál Zdn.cz, orientovaný na medicínská témata, zveřejnil text sdružení o jeho podílu na budování biotechnologického a biomedicínského centra BIOCEV: „Řešení komplexních projektů vyžaduje kvalitní základnu nejmodernějších technologií. … Excelentní výzkum se neobejde bez špičkového technologického zázemí: od kvalitního a bezpečného internetového připojení až po datová úložiště nebo videokonferenční služby. V případě projektu BIOCEV bude komplex těchto služeb řešen v rámci národní e-infrastruktury CESNET, která byla právě kvůli takovým specifickým úkolům na podporu vědy a výzkumu zřízena. … Výzkumný komplex BIOCEV bude mít velké nároky na interní datový prostor – CESNET očekává požadavky v řádech petabajtů. Nedílnou součástí nabídky služeb sdružení CESNET je i systém zajišťující bezpečnost a důvěryhodnou elektronickou identitu.“

Původní zdroj

Poslední změna: 7.12.2014