Lidé a podniky

Euro, 24. 2. 2014

Prestižní ekonomický týdeník Euro konstatuje, že „technickým ředitelem českého poskytovatele telekomunikačních služeb Dial Telecom se 1. února stal Marek Šťastný (50). … Marek Šťastný je absolventem oboru elektronické počítače Fakulty technologické ČVUT a v oboru telekomunikací působí již od roku 1986. Po ukončení studia nastoupil jako technik do výpočetního střediska ČVUT, odkud po transformaci centra přešel do pozice vedoucího oddělení plánování a rozvoje sítě sdružení CESNET. V roce 1998 přišel do společnosti InWay jako vedoucí oddělení výstavby a plánování sítě.“

Dial Telecom má nového technického ředitele. Stal se jim Marek Šťastný

eProfil.cz, 11. 2. 2014

Stejná personální informace včetně zmínky o CESNETu se objevila na portálu e-Profil.cz.

Původní zdroj

Technickým ředitelem Dial Telecom je M. Šťastný

iProsperita.cz, 11. 2. 2014

Zpráva o Marku Šťastném a jeho profesních začátcích ve sdružení CESNET se objevila také na portálu iProsperita.cz.

Původní zdroj

Dial Telecom má nového technického ředitele

SystemOnLine.cz, 11. 2. 2014

A stejná informace našla místo i na serveru SystemOnLine.cz.

Původní zdroj

Poslední změna: 15.3.2014