IPv4 adresy nejsou, jen to koncový uživatel zatím nevnímá

Root.cz, 20. 3. 2014

Petr Krčmář se na odborném serveru Root.cz obšírně zabývá nedostatkem IPv4 adres: „Zajímali jsme se o stav u českých organizací. Oslovili jsme proto různě velké společnosti zabývající se různým typem poskytovaných služeb: Telefónica O2, CESNET, vpsFree, NIX.CZ a CZ.NIC. … CESNET má podle Andrey Kropáčové asi 16 tisíc adres. … Zásadnější ovšem je, kdy organizace očekávají, že jim jejich zásoba adres dojde. …U CESNETu je ale výrazně obtížnější odhadnout vývoj. Záleží na vývoji trhu v oblasti připojování, dalším rozvoji CESNET2 v infrastrukturální oblasti a rozvoji služeb Velké infrastruktury, řekla nám Andrea Kropáčová. …Už nyní jedeme v přísném režimu přidělování, máme připraven další zpřísňující mechanismus pro situaci, až volné IP adresy klesnou pod mez, kterou jsme si stanovili jako kritickou, říká Andrea Kropáčová za CESNET. Co se ovšem stane, až poskytovatelům IP adresy skutečně dojdou? … Plán pro takovou situaci má i CESNET: V krajním případě budeme adresy odebírat – těm, kdo v žádosti uvedli nepravdivé údaje a přidělených adres dostatečně nevyužívají, říká Kropáčová.“

Původní článek

Poslední změna: 5.4.2014