Internet v České republice

Computer, 16. 9. 2014

„Díky snaze pražské ČVUT se začátkem devadesátých let podařilo dostat do České republiky internet. Někdejší síť určenou pouze několika vědcům dnes najdete ve více než dvou třetinách českých domácností,“ rekapituluje Jan Spěšný počátky internetu v odborném magazínu Computer a pokračuje: „Dne 13. února 1992 se pražská ČVUT oficiálně připojila k internetu. První pokusy probíhaly už o rok dříve, v minulosti už
také v tehdejším Československu fungovaly sítě EARN nebo FidoNet. Ještě před rozdělením Československa začala vláda řešit páteřní síť, která by propojila univerzitní města a umožnila jim připojení k internetu. Původně navrhovaný název FERNET (Federal Educational and Research NETwork) však neprošel a ujal se FESNET, po rozdělení země pak CESNET. Vznikají první webové prezentace univerzit. Veškeré dostupné zdroje se v té době nacházely uvnitř sítě CESNET sloužící akademické sféře. Komerční stránky zatím neexistovaly.“

Poslední změna: 4.10.2014