InstallFest 2014: IPv6 na Strahově, bezpečná VLAN a provoz DNS

Root.cz, 10. 3. 2014   

„První víkend v březnu se na pražském Strahově konala opět již tradiční akce InstallFest. Už dávno se na ní neinstaluje Linux, ale jde o čistokrevnou konferenci. Letos se mluvilo především o bezpečnosti, zprovoznění IPv6 na strahovských kolejích, problémech při provozu DNS a také o kontejnerové virtualizaci,“ začíná svou rozsáhlou reportáž z konference na portálu Root.cz Petr Krčmář. Pak se zabývá jednotlivými přednáškami, tedy i vystoupením Ondřeje Caletky: „Ondřej Caletka pracuje ve sdružení CESNET jako správce DNS. Na začátku své přednášky vysvětlil, že v DNS existují tři různé entity: stub resolver, rekurzivní resolver a autoritativní server. Stub resolver umí jen položit dotaz rekurzivnímu, který se pak dotazuje u autoritativních serverů. Caletka pak popsal princip, jakým je celý dotaz vyřízen, aby klient získal v odpovědi IP adresu.“

Původní článek

Poslední změna: 5.4.2014