E-infrastruktura CESNET pro výzkum, vývoj a inovace

Inovační podnikání a transfer technologií, č. 4/2014

Odborný časopis Inovační podnikání a transfer technologií zveřejnil obsáhlý materiál ředitele sdružení Jana Gruntoráda o významu i technických parametrech e-infrastruktury CESNET, resp. sítě CESNET2. „E-infrastruktura CESNET podporuje výzkum nejen ve všech vědních oborech, ale také je sama o sobě předmětem výzkumu, a to v oblasti informačních technologií. Výzkum a vývoj v oblasti ICT má přesah i do aplikační sféry, neboť vyvinuté technologické inovace jsou použitelné v oblasti telekomunikací a elektrotechnického průmyslu. CESNET poskytuje licence podnikům na výsledky v oblasti optických technologií pro přenos dat, monitorování komunikačních infrastruktur či přenosů multimediálních dat ve velmi vysokém rozlišení,“ píše mimo jiné Jan Gruntorád.

Poslední změna: 7.12.2014