Cyber Europe 2014

PRO-ENERGY, 16. 6. 2014
Odborný časopis PRO-ENERGY zveřejnil příspěvek Jiřího Kohouta ze společnosti Unicorn Systems o evropském bezpečnostním cvičení Cyber Europe 2014. Mimo jiné v něm autor píše: „Evropské kybernetické cvičení prověřilo bezpečnost prostředí v oblasti energetických systémů a prvků kritické infrastruktury. … První fází byla část technická, zaměřená na schopnost identifikace útoku v různých aplikacích a datovém provozu. … Této fáze cvičení se účastnilo více než 200 týmů z 29 zemí Evropské unie a Evropského sdružení volného obchodu. Z České republiky se účastnilo 9 týmů z veřejného, privátního i akademického sektoru (společnost Unicorn, Policejní akademie České republiky v Praze, CSIRT.CZ, sdružení CESNET, CSIRT-MU, sdružení NIX.CZ, společnost ACTIVE24 a Vládní CERT České republiky – GovCert). Jeden tým tvořilo odhadem 4 až 5 osob, tzn. celkově bylo zapojeno kolem 800 IT specialistů z celé EU.“

Poslední změna: 7.7.2014