TOP 30

(samostatná publikace IDG; příloha titulů Computerworld, CIO Business World a CFO World): Jan Gruntorád

Vydavatelství IDG zařadilo do letošního vydání publikace TOP 30, v níž představuje třicet klíčových postav ICT odvětví v České republice, také ředitele sdružení CESNET Jana Gruntoráda. Mimo jiné o něm píše: „Dnes je ředitelem sdružení Cesnet, které má téměř 200 zaměstnanců. S tím je spojena řada administrativních, někdy nepříliš atraktivních úkolů. Je ale také hlavním řešitelem dvou rozsáhlých výzkumných projektů. »Často s kolegy řešíme velmi složité problémy a máme velkou výhodu, že si výsledky můžeme ověřit implementací v rámci sítě Cesnet2, kterou sdružení provozuje. Přenášení výsledků výzkumu a vývoje do praxe mě velice zajímá a rád se mu věnuji,« vyznává se ředitel Cesnetu. K největším úspěchům své kariéry řadí přípravu a následný prodej komerční sítě Cesnet společnosti Contactel v roce 2000. … Když Jan Gruntorád ušetří čas, snaží se maximálně věnovat rodině, hlavně dvěma vnučkám a dvěma vnukům.“

TOP 30 (samostatná publikace IDG; příloha titulů Computerworld, CIO Business World a CFO World): Na internetu používejte selský rozum

V navazujícím rozhovoru pak Jan Gruntorád v publikaci TOP 30 mluví o svém pohledu na současný vývoj oboru i o aktuálních úkolech sdružení CESNET: „Věřím, že v době, kdy vyjde tento rozhovor, už bude úspěšně dokončena realizační fáze projektu »Rozšíření národní informační infrastruktury pro výzkum, vývoj a inovace v regionech«. … Klíčovým úkolem je zajištění financování činností sdružení na další období, přesněji na léta 2016 až 2020. Cesnet je výzkumná organizace a pro svoji činnost potřebuje dlouhodobou ekonomickou stabilitu. Získání finančních prostředků v dnešní složité ekonomické situaci je mimořádně náročné. Jsem ale přesvědčen o užitečnosti činností sdružení Cesnet, a tedy že se nám adekvátní financování podaří získat. … Internet je určitě užitečné, ale také zneužitelné komunikační prostředí. Proto nabádám uživatele internetu, aby při jeho používání preferovali »zdravý selský rozum« a zejména prostřednictvím sociálních sítí neposkytovali informace, které proti nim mohou být zneužity.“

Poslední změna: 5.1.2014