Štafeta Prachatického deníku

Prachatický deník, 2. 7. 2013

Sdružení CESNET se objevilo i v pravidelné rubrice Prachatického deníku, v níž si regionální osobnosti samy vybírají, s kým by si chtěly na stránkách listu popovídat. Radní města Husince David Kudýn se ptal informatika a experta na globální problémy Josef Olaha. Ten o sobě mimo jiné řekl, že „z minulých pracovních pozic bych zmínil například tu ve sdružení CESNET, z.s.p.o. U této organizace spravující celou páteřní síť českého akademického a veřejného Internetu jsem působil ve výzkumu a vývoji. Konkrétně jsem pracoval na tvorbě systému pro podporu multicastu v sítích s ne­multicastovou fyzickou podporou. Jednou z oblastí, ve které tento systém nachází uplatnění, je například podpora videokonferencí a videotelefonie. … V současnosti ve spolupráci s Centrem výzkumu globální změny AV ČR pracujeme na systému automatické detekce geometrických distorzí v obrazových datech.“

Poslední změna: 19.12.2013