Rekapitulace (D)DoS útoků ze dnů 4. 3. – 7. 3.

ICTsecurity.cz, 13. 3. 2013

Odborný portál ICTsecurity.cz rekapituluje události související s DDoS útoky a kromě jiného připomíná:  „V průběhu nejsilnějších útoků proti České spořitelně ve středu 6. 3. byla zformována pracovní skupina složená z odborníků z organizací CZ.NIC (CSIRT.CZ), CESNET, GTS a České spořitelny a bylo zrealizováno ad-hoc videokonferenční setkání. Na tomto setkání skupina diskutovala aktuálně probíhající útoky, analyzovala provoz a hledala a testovala nejefektivnější způsob obrany. Tato pracovní skupina zůstala v pohotovosti i v průběhu čtvrtka a pátku.“

Původní článek

Poslední změna: 25.11.2013